DZ Podgorica odradio 35.445 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 35.445 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 35.445 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 17.831 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 3.802 pregled kod izabranog doktora za djecu, 1.582 pregleda kod izabranog doktora za žene, 341 pregled u Centru za mentalno zdravlje, 100 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 606 pregleda i 474 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 79 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 84 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 227 pregleda u Internističkoj ambulanti i 32 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.427 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 4.259 usluga.

Ovome moramo dodati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 903 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 605 pregleda Izabranog doktora za djecu, 93 RTg pregleda, kao i 707 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 228 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.