DZ Podgorica odradio 29.423 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 29.423 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađena su 29.423 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 13.658 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 3.577 predlega kod izabranog doktora za djecu, 1.135 pregleda kod izabranog doktora za žene, 315 pregeda u Centru za mentalno zdravlje, 45 pregleda u Centru za djecu sa specijalnim potrebama, 133 pregleda i 432 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 80 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju i 62 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 3.626 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu obavila 3.069 kućnih posjeta.

Ovome moramo dodati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.429 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 219 RTg pregleda, kao i 1.643 kućne posjete naše Jedinice za patronažu.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.