Dom zdravlja Glavnog grada je i ove godine   brojnim aktivnostima obilježio 14 novembar –  Svjetski dan dijabetesa

Dom zdravlja Glavnog grada je i ove godine brojnim aktivnostima obilježio 14 novembar – Svjetski dan dijabetesa

U Crnoj Gori od dijabetesa boluje oko 30 000 ljudi, skoro svaki deveti stanovnik naše zemlje.Ovi pacijenti su u višestrukom riziku od razvoja kardiovaskularnih i bubrežnih oboljenja, što dodatno pogoršava njihovu prognozu i očekivanu dužinu života. Pretjerana gojaznost, kao i hipertenzija, takodje stres predstavljaju najveće faktore rizika za obolijevanje od ove bolesti.

Juče smo imali organizovanu akciju u tržnom centru Big fashion gdje je bilo 260 pregledanih građana sa vrijednostima glikemije i TA uglavnom u referentnim vrijednostima, svega 10-tak slučajeva iznad referentnih vrijednosti upućenih u Savjetovalište za dijabetes zdravstvenog objekta Nova Varos.

Timovi ljekara i sestara su davali informacije i savjete o pravilnoj ishrani, značaju fizičke aktivnosti, o prevenciji sećerne bolesti , i savjete o značaju samokontrole. Zainteresovanim građanima je bio podijeljen edukativni materijal (flajeri, brošure).

Svijest građana po pitanju ove bolesti je povećana pa samim tim i njihova zainteresovanost za prevenciju iste. Takođe dosta stranaca je juče posjetilo naš punkt u tržnom centru, koji su bili oduševljeni činjenicom da imamo ovakve akcije koje su potpuno besplatne, jer se inače u ostalim zemljama svijeta ovakve usluge plaćaju.

PODIJELI NA:

Odgovori