Doktorka Doma zdravlja Glavnog grada Aleksandra Klisić među 2% naučnika svijeta

Doktorka Doma zdravlja Glavnog grada Aleksandra Klisić među 2% naučnika svijeta

Dom zdravlja Glavnog grada sa ponosom ističe da se naša zaposlena , uvažena docentkinja, Prim. dr sci. med. Aleksandra Klisić, spec.kliničke biohemije, supspecijalista laboratorijske endokrinologije, našla na prestižnoj Stanfordovoj listi među 2% najuticajnijih naučnika svijeta.

Doc. dr Klisić je godinama predana nauci i naučnoistraživačkom radu što potvrđuje 70 objavljenih radova u indeksiranim međunarodnim naučnim časopisima i kao 800 recenziranih naučnih radova nje kao recezenta.

Doc. dr Kilisić je od 2018.godine na čelu tima za Akreditaciju Centra za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Glavnog grada , kao prve akreditovane državne biohemijske laboratorije prema standardu MEST EN ISO 15189:2016. i uspješno sa svojim timom godinama opravdava akreditaciju.

Ona takođe obavlja funkciju rukovoditeljke Centra za laboratorijsku djagnostiku Doma zdravlja Glavnog grada i docentkinja je u nastavi Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Povodom uspjeha dr Klisić, Dom zdravlja je upriličio svečanost u njenu čast, sa nadom i željom da nastavi da postiže izvrsne profesionalne i naučne rezultat. Na taj način doprinosi podizanju ugleda naše ustanove kako u medicinskom tako i u naučnoistraživačkom pogledu .

PODIJELI NA:

Odgovori