Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore i Stomatološka komora Crne Gore potpisale Memorandum o saradanji

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore i Stomatološka komora Crne Gore potpisale Memorandum o saradanji

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore i Stomatološka komora Crne Gore potpisale su danas Memorandum o saradanji, kojim su definisane zajedničke  aktivnosti koje će u narednom periodu  realizovati, u cilju podizanja nivoa kvaliteta prevencije i liječenja u dječjoj stomatologiji, kao i unapređenja oralnog zdravlja cjelokupne populacije.

Memorandum o saradnji ispred Asocijacije je potpisao doc.dr Nebojša Kavarić  i dr Borislav Ćalović  u ime Stomatološke komore, a potpisivanju je prisustvovao i državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović.

Potpisnici sporazuma su se saglasili da je od neprocjenjivog značaja za unapređenje oralnog zdravlja, prije svega djece, ali i opšte populacije, zajedničko djelovanje, kao i saradnja sa domaćim i međunarodnim partnerima i donatorima i sprovođenje  projekata koji se odnose na brigu o zdravlju zuba djece. Takođe, dogovorena je saradnja sa evropskim profesionalnim organizacijama u oblasti prevencije i liječenja u dječjoj stomatologiji i u pogledu drugih pitanja od značaja za primjenu najbolje kliničke prakse i standarda liječenja na nacionalnom i evropskom nivou.

Dvije organizacije, u nardenom periodu organizovaće edukativne radionice i predavanja, na kojima će promovisati oralno zdravlje, uz nastojanje da se podigne svijest populacije o značaju primjene inovacija u oralnom zdravlju, koje će doprinijeti dostizanju visokog kvaliteta u pružanju stomatoloških usluga, a samim ti I očuvanju oralnog i ukupnog zdravlja i djece i odraslih.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.