15. maj – Međunarodni dan porodice

Svake godine 15. maja proslavlja se Međunarodni dan porodice. Ovaj dan  pruža priliku da se promoviše svijest o važnosti porodice i podstakne javnost na pružanje podrške porodicama suočenim sa problemima, uslovljenim socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima. Međunarodni dan porodice proglašen je 1993. na Generalnoj skupštini UN.

Porodica je osnovna jedinica društva. Stoga, ona zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svojih članova, ali i društva kao cjeline, posebno jer se danas, više nego ikada, nalazi pred ogromnim izazovima modernog društva.

Stručni tim Savjetovališta za brak i porodicu Doma zdravlja Podgorica pruža korisnicima različite oblike pomoći dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa u cilju zaštite porodice. Bračna i partnerska terapija usmjerena je na rješavanje razvojnih kriza partnera u različitim životnim ciklusima; problemi u komunikaciji, konflikti i hronično nezadovoljstvo brakom i brojni drugi problemi u braku za koje bračni partneri ne nalaze rješenje.Predbračno savjetovanje parova, priprema za zajednički život.Terapija razvoda u okviru predrazvodnih i postrazvodnih kriza roditelja i djece.Porodična terapija- savjetodavni rad sa porodicama koje se suočavaju sa izvjesnim teškoćama( problemi u komunikaciji djece i roditelja, roditeljska neusklađenost vaspitnih stilova, bolesti zavisnosti, gubici u porodici i mnoge druge neočekivane promjene u porodici).

Međunarodni dan porodice je prilika da se proslave veze i odnosi koji su srž porodice..Prihvatimo li činjenicu da porodica mora da predstavlja siguran i dobro organizovan system, onda je svaki roditelj i supružnik u poziciji da bira što bolje načine i strategije da bi postigao svoj cilj- harmoničnu porodicu.

Vaspitavanje sa svrhom, jasno i karakterno, vaspitavanje pomoću pregovora i kroz sopstveni primjer vodi upravo ka onom čemu svaki čovjek teži: idealnoj porodici, harmoničnom i skladnom životu. Činjenica je da većinu osobina, postupaka pa i karakternih crta, steknemo i ponesemo iz porodičnog okruženja.

Povodom Međunarodnog dana porodice širom svijeta se organizuju aktivnosti usmjerene ka pružanju podrške porodici, različito organizovani događaji, radionice i konferencije.

Proslavite i Vi ovaj dan i provedite ga sa svojim najdražima. Podsjetite se na ono šta vas veže, što vas raduje, šta dijelite i šta još možete učiniti jedni za druge.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.