Zamućenost vode – mehaničke nečistoće u vodi

Zamućenost vode – mehaničke nečistoće u vodi

Zamućena voda uglavnom podrazumijeva prisustvo mehaničkih nečistoća rastvorenih u uzorku. Pri hemijskoj analizi vode jedna od stavki koja se obavezno ispituje je organoleptičko svojstvo vode, odnosno njena zamućenost.

Šta je mutnoća?

Mutnoća je termin kojim se služimo kada opisujemo kvalitet vode, a odnosi se na providnost vode. Ona se javlja kada voda  na svom putu pokupi fino suspendovane čestice gline, mulja, organske i neorganske materije, planktona i drugih mikroskopskih organizama. Mutnoća se mjeri u nefelometrijskim turbidimetrijskim jedinicama (NTU), a odgovarajućeg kvaliteta je ako je mutnoća manja od 1NTU.

Šta se preduzima kada se identifikuje mutnoća u vodi za piće?

Kada mutnoća pređe vrijednost od 1NTU, preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom prokuvavaju vodu prije upotrebe ili koriste bezbjedne alternative tj. vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja (flaširane vode, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta i sl.).

Kada mutnoća pređe vrijednost od 6NTU, svim korisnicima se preporučuje da za piće koriste bezbjedne alternative.

Da li je zamućenost vode za piće zdravstveni problem?

Mutnoća je više pokazatelj zdravstvenog rizika nego zdravstveni problem. Zdravstveni rizik raste sa porastom mutnoće (naročito za osjetljivu populaciju kao što su djeca, stari i oni sa oslabljenim imunim sistemom).

Dokazano je da sa povećanjem mutnoće raste rizik od nastanka oboljenja organa za varenje-naročito za populaciju pod rizikom u koju spadaju novorođenčad, starije osobe  i osobe sa oslabljenim imunim sistemom.

Zašto je mutnoća važan indikator kvaliteta vode?

Bakterije, virusi i paraziti kao da se vežu za suspendovane čestice u mutnoj vodi. Ove čestice potom ometaju dezinfekciju vode štiteći zagađivača od sredstva za dezinfekciju (hlor).

Kako prokuvati vodu namjenjenu za piće?

Vodu namjenjenu za piće, pranje voća ili povrća, pravljenje sokova ili leda, ili za pranje zuba treba prokuvati. Prije prokuvavanja treba vodu pustiti da se istaloži kako bi se izbistrila, pa nakon toga prokuvati bistri dio. Ukoliko se koristi voda sa centralizovanih vodovodnih sistema potrebno ju je prokuvati 5 minuta na temperaturi ključanja. Ako se koristi voda iz bunara, lokalnih izvora i slično, vodu treba prokuvati na temperaturi ključanja minimum 10 minuta.

Nakon toga vodu treba rashladiti u čistoj, pokrivenoj posudi.

Da li je bezbjedno kupati se ili tuširati sa mutnom vodom?

Da, ali djeci treba skrenuti pažnju da ne piju vodu u toku kupanja.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.