Blok 5 IDŽ

Zdravstveni objekat Blok 5

Dakić-Poltiković dr Biljana

Jovanović dr Milovan

 načelnik

Stevović dr Željka

Ralević dr Željka

Knežević dr Jelena