Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Test

NISKA KONCENTRACIJA UMJERENA KONCENTRACIJA VISOKA KONCENTRACIJA
(kod izuzetno osetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije) (kod alergičnih osoba može izazvati alergijske reakcije)(može izazvati veoma jake alergijske reakcije)
Chenopodiaceae (Pepeljuge)
Pinaceae (Četinari)
Poaceae (Trave)
Taxaceae/ Cupressaceae (Tise / Čempresi)