Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Telefonski brojevi po objektima

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 481 911, 067 196 222
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 481 912
07h-21h Izabrani doktor za žene, 020 481 925 
07h-21h Centar za laboratorijsku dijagnostiku, 020 481 933, 067 073 913
07h-21h Centar za mentalno zdravlje, 020 481 928
07h-21h Jedinica za patronažu – vikendom i praznicima 07h do 19h, 020 481 918, 067 192 666

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,020 481 977, 067 193 666
07h-21h Internisticka služba, 020 481 992
24h Izabrani doktor za djecu, kontiniurana zdravstvena zaštita, 020 481 976

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 481 968, 067 196 333
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 481 962, 020 481 963
07h-21h Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa, 020 481 991
07h-21h Centar za djecu sa posebnim potrebama, 020 648 821

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 481 940,067 194 666
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 481 945, 020 481 961
07h-21h Izabrani doktor za žene, 020 481 955
07h-21h Centar za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku, ultrazvuk – 020 481 954, RTG –020 481 957
07h-21h Centar za plućne bolesti i TBC, 020 481 958
07h-17h Medicina rada, 020 481 953

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 607 120, 067 195 333
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 607 121
07h-21h Izabrani doktor za žene, 020 607 051
07h-21h Jedinica za patronažu, 020 607 050
07h-14h Mentalno zdravlje odvikavanje od psihoaktivnih supstanci, 020 481 975

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 201 955
07h-21h Savjetovalište za reproduktivno zdravlje (Škola za trudnice – 07h-21h, Škola roditeljstva – termini se zakazuju po dogovoru) 020 481 966
07h-21h Savjetovalište za brak i porodicu, 020 481 930, 020 481 929

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 603 940
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 603 941
07h-14h Centar za laboratorijsku dijagnostiku. 020 603 940

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 603 310, 067 073 922
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 603 311
07h-12h Izabrani doktor za žene, 067 062 496
07h-14h Centar za laboratorijsku dijagnostiku, 020 603 310

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 690 159
07h-21h Izabrani doktor za žene, 020 690 157
07h-14h Savjetovalište za mlade, 020 690 158

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 209 161
07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 209 160

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 690 160

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 481 994
07h-21h Santitetski transport 020 211 181, 020 481 939, 067 240 326

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 604 141

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 643 275 , 020 643 276

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 675 884

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 672 898, 020 672 889

07h-21h Izabrani doktor za odrasle, 020 674 981