Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dopunski rad zaposlenih

 1. Dr med. Željka Stevović, specijalista ginekologije i akušerstva – PZU “Sumedica”, Podgorica,
 2. Dr med. Slađana Račić, specijalista pedijatrije – JU “Resursni centar za djecu i mlade”, Podgorica,
 3. Dr med. Dubravka Lopičić, specijalista pneumoftiziologije – PZU “POLIKLINIKA FILIPOVIĆ” Podgorica,
 4. Dr med. Ljiljana Vučeljić, specijalista psihijatrije – Medicina rada JZU Dom zdravlja Podgorica,
 5. Dr med. Ana Ičević, specijalista radiologije, PZU Specijalna bolnica “ARS MEDICA”, Podgorica,
 6. Dr med. Katarina Kalezić, specijalista radiologije, ZU Dom zdravlja Budva,
 7. Dubravka Lazarević – Terzić, diplomirani psiholog – PZU “POLIKLINIKA FILIPOVIĆ” Podgorica,
 8. Dr med. Esma Banda, specijalista pedijatrije – PZU Specijalistička ambulanta iz pedijatrije sa nefrologijom i biohemijskom laboratorijom “MALBAŠKI” Podgorica,
 9. Prim. dr Aleksandra Klisić, supsbecijalista laboratorijske endokrinologije, PZU Poliklinika “Feniks Medika” Podgorica,
 10. Dr med. Maja Karadžić, doktor medicine, ZU Zavod “Komanski most”, Podgorica”,
 11. Jovanka Bulatović, rentgen tehničar, stomatološka ordinacija “ESTETICA DENTIS” – Podgorica,
 12. Nina Radonjić, laboratorijski tehničar, PZU “In vitro plus”, Podgorica,
 13. Dr med. Željka Ralević, specijalista ginekologije i akušerstva – PZU “Kerber”; Podgorica,
 14. Dr med. Dušan Popović, specijalista porodične medicine – PZU “FENIKS MEDIKA” Podgorica,
 15. Dr med. Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije – PZU “KIDS MEDICAL” Podgorica,
 16. Dr med. Biljana Raičević Fuštar, specijalsta pedijatrije – PZU – Pedijatrijska ambulanta “MEDIKID” Podgorica,
 17. Dr med. Milovan Jovanović, specijalista ginekologije i akušerstva – PZU Poliklinika “MERCUR NERA” Podgorica
 18. Arijana Fatić, medicinska sestra – PZU “KIDS MEDICAL”; Podgorica,
 19. Dr med. Rajka Kalezić, specijalista pedijatrije – PZU “Vuleković”, Podgorica,
 20. Dr med. Marijana Simonović, doktor medicine – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija,
 21. Dr med. Katarina Kalezić, specijalista radiologije – PZU “Poliklinika Filipović”, Podgorica,
 22. Dr med. Snežana Perazić, specijalista pedijatrije – JZU Dom zdravlja Cetinje,
 23. Dr med. Ljiljana Dragić, specijalista medicine rada – ZU Centar za profesionalnu rehabilitaciju, Podgorica.