Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Hitne nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:11.10.2019

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:11.10.2019

Ugovor – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:29.07.2019
Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:25.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:22.07.2019

Ugovor – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:24.07.2019
Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:23.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:19.07.2019

Ugovor – Kompjuterski potrosni materijal za potrebe LIS-a Objavljeno:10.04.2019
Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Kompjuterski potrosni materijal za potrebe LIS-a Objavljeno:08.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Kompjuterski potrosni materijal za potrebe LIS-a Objavljeno:03.04.2019

Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Nabavka reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala za urinske analizatore (protočna cimetrija) za rad na analizatoru Iricell 2000, proizvođača: Iris Diagnostic, Inc Objavljeno:05.03.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Nabavka reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala za urinske analizatore (protočna cimetrija) za rad na analizatoru Iricell 2000, proizvođača: Iris Diagnostic, Inc Objavljeno:01.03.2019

Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:22.02.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:19.02.2019

Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Nabavka reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala za urinske analizatore (protočna cimetrija) za rad na analizatoru Iricell 2000, proizvođača: Iris Diagnostic, Inc Objavljeno:15.02.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Nabavka reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala za urinske analizatore (protočna cimetrija) za rad na analizatoru Iricell 2000, proizvođača: Iris Diagnostic, Inc Objavljeno:12.02.2019

Ugovor – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:18.02.2019
Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:15.02.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Nabavka hematoloških reagenasa, kontrola i potrošnog materijala za hemijske analizatore, XT 4000 i proizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:12.02.2019

Ugovor – Nabavka reagenasa, kalibratora, kontrola i potrošnog materijala za hemostazu za analizator,,Automated Blood Coagulation Analyser CA-600 series, model 660, iproizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:19.02.2019
Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Nabavka reagenasa, kalibratora, kontrola i potrošnog materijala za hemostazu za analizator,,Automated Blood Coagulation Analyser CA-600 series, model 660, iproizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:15.02.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Nabavka reagenasa, kalibratora, kontrola i potrošnog materijala za hemostazu za analizator,,Automated Blood Coagulation Analyser CA-600 series, model 660, iproizvođača Sysmex Corporation Objavljeno:12.02.2019

Ugovor hitna nabavka – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:21.01.2019
Obavještenje o ishodu hitne nabavke – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:18.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku – Medicinski potrosni materijal i reagensi za COBAS 6000 Objavljeno:16.01.2019