COVID-19: posteri i materijali za preuzimanje

Na ovoj strani možete preuzeti info matrijale – postere, liflete i brošure Instituta za javno zdravlje.
Distribucija i štampanje su slobodni i poželjni.

Brošura – savjeti za opštu populaciju.

COVID-19 – How to protect yourself.

Poster za građane – kompanije i poslodavce.

Poster za osnovce – prevencija novog koronavirusa.

Liflet za putnike u međunarodnom saobraćaju.

Poster za putnike u međunarodnom saobraćaju prije odlaska na put.

Poster za povratnike iz Kine.