Fizička aktivnost ima veliki uticaj na svakodnevni život i zdravlje osobe. Smanjeno kretanje je postalo globalni problem, a to utiče na porast zdravastvenih problema, što

Opširnije →

Dom zdravlja Glavnog grada započinje u aprilu sa sistematskim pregledima i vakcinacijom završnih razreda osnovnih škola. Proces vakcinacije u završnom razredu osnovne škole je iz

Opširnije →

Prema važećem programu obaveznih imunizacija na teritoriji Crne Gore za školsku 2022/2023. planirana je vakcinacija završnih razreda srednjih škola. Vakcinacija u završnom razredu srednje škole

Opširnije →

Prema važećem programu obaveznih imunizacija na teritoriji Crne Gore za školsku 2022/2023.god. Dom zdravlja Glavnog grada je zapoceo prvog marta sa vakcinacijom završnih razreda srednjih

Opširnije →