Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Centar za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku

Radno vrijeme : 07h – 19h

Kontakt telefon: Call centar 19816, 020 481-957

Adresa : Zdravstveni objekat Stari Aerodrom, Aerodromska bb.

Korisnicima zdravstvenih usluga u Golubovcima- Zeta i Tuzima omogućeno je obavljanje pregleda u zdravstvenim objektima Doma zdravlja Podgorica na toj lokaciji. O pregledima se mogu informisati na slijedećim brojevima telefona:

Lokacija Zdravstveni objekat Golubovci
Telefon Call centar 19816
020 603- 310
Radno vrijeme 07:00- 21:00
Opis -rendgen dijagnostika(osim mamografije)
-ultrazvučna dijagnostika( osim uz dojki)

 

Lokacija Zdravstveni objekat Tuzi
Telefon Call centar 19816
020 603-940
Radno vrijeme 07:00- 21:00
Opis -ultrazvučna dijagnostika

 

RENDGEN DIJAGNOSTIKA

Sva snimanja se zakazuju, osim snimanja pluća koja se obavljaju odmah.

Zakazivanje i izdavanje snimaka sa opisom radiologa:

 • radnim danima od 07:00 do 14: 00h, na šalteru rtg dijagnostike na I spratu;
 • zakazivanje pregleda na salteru rtg i uz dijagnostike, u prizemlju;
 • snimanje se obavlja u prizemlju, u kabinetu  broj 21;
 • izdavanje nalaza je kod IZABRANOG DOKTORA,  dan-dva nakon nacinjenog pregleda.

U centru se obavljaju  rendgenska snimanja:

 • respiratornog sistema i srca;
 • koštanog sistema;
 • nativni snimci abdomena;
 • nativni snimci urotrakta.

MAMOGRAFIJA

Mamografija predstavlja metodu rendgenskog  snimanja dojki. Prije 40-te godine života izvodi se samo na osnovu izvještaja onkologa i radiologa, a nakon 40-te godine života može i na lični zahtjev.

Zakazivanje:

 • radnim danima od 07:00 do 09:00h, na I spratu, u kabinetu broj 49;
 • za zakazivanje je potrebno doći lično i donijeti važeći uput izabranog doktora;
 • snimanje se obavlja u istom kabinetu;
 • izdavanje nalaza je kod Izabranog doktora.

VAŽNO JE ZNATI: NIJEDNO RENDGENSKO SNIMANJE  NIJE DOZVOLJENO KOD TRUDNICA I PORODILJA KOJE DOJE.

 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Zakazivanje:

 • radnim danima od 07:00 do 09:00h, na II spratu, u kabinetu broj 50;
 • Zakazivanje pregleda je na salteru, u prizemlju ;
 • snimanje se obavlja u istom kabinetu;
 • izdavanje nalaza je odmah nakon snimanja.

U centru se obavljaju slijedeći ultrazvučni pregledi:

 • ultrazvuk abdomena;
 • ultrazvuk urotrakta;
 • ultrazvuk vrata;
 • ultrazvuk mekih tkiva;
 • ultrazvuk limfnih žlijezda;
 • ultrazvuk dojki

Zapošljeni:

Rukovodilac službe: dr Alma Mučević Crnovršanin, specijalista radiologije

Doktor: dr , specijalista radiologije

Glavni tehničar: Rajko Kovačević, viši radiološki tehničar

Viši radiološki tehničari: Ivan Turković, Vesna Milonjić, Vinka Radulović,Bojana Vojvodić, Radmila Jovanović, Jovanka Bulatović, Marijan Milošević.

Medicinske sestre: Nada Kazić, Dajana Radulović, Sonja Vujović

Za konsultativne preglede angažovani su doktori, specijalisti radiologije, KBC CG.

Za potrebe centra  na specijalizaciji iz radiologije  su 4 doktora medicine.