Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Medicina rada

MEDICINA RADA

Ljekarska uvjerenja

Cijene su formirane na osnovu jedinstvenog cjenovnika preventivnih pregleda i usluga iz oblasti medicine rada koji se primjenjuje na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore(rješenje br. 404-220/2015) od 02.11.2015. godine i izjednačene su na nivou države.

Prijem osoba zainteresovanih za izdavanje ljekarskog uvjerenja je radnim danima od 07h. Za izdavanje ljekarskih uvjerenja gdje je neophodna analiza krvi, prijem zainteresovanih lica je 07:00 do 09:00h.Specijalistički pregledi za izdavanje svih ljekarskih uvjerenja mogu se obaviti tokom čitavog radnog dana, izuzev za vozače svih kategorija koji preglede u popodnevnoj smjeni mogu obaviti isključivo utorkom i četvrtkom.Organizujemo i prijem potencijalnih klijenata subotom za sve firme,koje su zainteresovane za izdavanje ljekarskih uvjerenja za svoje zaposlene. Svi pregledi se obavljaju u Centru za medicinu rada na Starom aerodromu, adresa Aerodromska bb, kontakt tel. 020 651 670. Žiro račun za uplatu ljekarskog uvjerenja: 540-1000032005901-70.

CJENOVNIK:

Ljekarska uvjerenja Cijena
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika)20,00E
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanog rizika i otežanim uslovima rada /prethodni, periodični,vanredni35.00E
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada/ prethodni, periodični, vanredni 70.00E
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima rada 50.00E
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije35.00E
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije spec. vozila50.00E
Ljekarsko uvjerenje za posao instuktora B,C,D i E kategorije60.00E
Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja 70.00E
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore 60.00E
Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe 25.00E
Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta25.00E
Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu 25.00E
Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobraćaju (pomorci)110.00E
Ljekarsko uvjerenje za spasioce i ronioce 35.00E
Ljekarsko uvjerenje - predhodni i periodični pregledi radnika profesionalno izloženih jonizirajućim zračenjima 85.00E
Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka 35.00E
Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja40.00E
Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj 5.00E
Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportiste 50.00E
Ljekarsko uvjerenje za druge potrebe (sportske sudije i dr.) 60.00E

Medicina rada, kao organizaciona cjelina za podršku JZU Dom zdravlja Podgorica uz kadar(specijalisti medicine rada, medicinske sestre, psiholog, oftalmolog,te konsultanti -psihijatar, kardiolog, endokrinolog, radiolog i drugi specijalisti prema potrebi), posjeduje I odgovarajuću opremu, adekvatne prostorije, prema važećim zakonskim propisima i najvećim profesionalnim standardima neophodnim za obavljanje svoje osnovne djelatnosti: ljekarskih pregleda radi ocjene radne sposobnosti.

 

MEDICINA RADA

Radno vrijeme : svakim radnim danom 07h – 15h

Kontakt telefon: 020 651 670

Adresa : Zdravstveni objekat Stari aerodrom, Aerodromska bb