Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Centar za laboratorijsku dijagnostiku

Centar za laboratorijsku dijagnostiku Blok V
Radno vrijeme : 7h – 21h
Kontakt telefon: 020 481-933

Šef službe
dr Mara Džomić
spec.kliničke biohemije

Glavni laborant
Milica Đurić
viši laboratorijski tehničar