Centar za mentalno zdravlje

mentalnozdravlje

Ako si tužan/a, napet/a, zabrinut/a, uznemiren/a. Ako te povredjuju. Ako osjećaš da te ne razumiju. Ako imaš “tremu”, strahove, strepnju. Ako ti senagativne misli nameću. Ako ne možeš da spavaš ili imaš teške snove.

Ako slabo jedeš, ako nemaš volje da ustaneš iz kreveta.

Ako te niko i ništa ne raduje. Ako te svi nerviraju.

Ako osjećaš da su svi protiv tebe ili da ti “rade” o glavi.

Ako ne funkcionišeš dobro ni u kući, ni u školi, ni na poslu.

Ako ste u sukobu ili imate lošu komunikaciju sa roditeljima, partnerom, porodicom, prijateljima, kolegama…

Ako imate lošu koncentraciju, slabo pamtite, zaboravljate.

Ako mislite da ne pripadate nigdje, ako se osjećate neuklopljeno, ili odbačeno.

Ako imate I jedno AKO.

DODJITE!!! TU SMO ZA VAS.

Vašim dolaskom ćete pokazati: Da ste hrabri, da nemate predrasuda, da imate dovoljno kapaciteta koji će Vam omogućiti da ostvarite neophodne promjene.

Centar za mentalno zdravlje (CMZ) Doma zdravlja u Podgorici pruža psihijatrijske, psihološke, socijalne kao i usluge njege mentalnog zdravlja i psihijatrijske zdravstvene njege. Bavi se prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom mentalnih poremećaja, prevencijom i liječenjem bolesti zavisnosti.

Objašnjenja i uputstva o postupcima i uslovima ostvarivanja prava u CMZ-u ne spadaju u usluge savjetovanja, već su obaveza svih stručnih radnika centra.

Minimum neophodne dokumentacije koju je potrebno imati je:

– ovjerena zdravstvena knjižica,
– uput za specijalistički pregled od Izabranog ljekara ( za prvi pregled nije neophodan )
– za klijente koji nisu iz Crne Gore potrebno je posjedovati odgovarajući obrazac odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gore

Lični podaci i informacije koje je pacijent saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, uključujući i one koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i podaci iz medicinske dokumentacije, predstavljaju profesionalnu tajnu i čuvaju se u skladu sa posebnim zakonom.

CMZ je otvoren 15.05.2002. u Domu zdravlja u Podgorici kao podrška Izabranom doktoru u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Najčešći poremećaji, koji se dijagnostikuju i liječe, su:  premećaji raspoloženja, neurotski i stresogeni poremećaji, psihotični poremećaji, bolesti zavisnosti.

Osnovni princip rada je multidisciplinarni timski rad, usmjeren na pojedinca-korisnika. Tim čine: ljekar specijalista (neuropsihijatar, psihijatar), medicinska sestra, psiholog, socijalni radnik.

Sastavni dio CMZ-a su Metadonski program tretmana opijatske zavisnosti (MP) i Savjetovalište za brak i porodicu

Metadonski program tretmana opijatske zavisnosti (MMT) – Zdravstneni objekat – Konik, je program “smanjenja štete” nastale upotrebom droga i sprovodi u saradnji sa Globalnim fondom za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije (GFATM) i UNDP Crna Gora, u okviru implementacije nacionalne Strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a.

Savjetovalište za brak i porodicu – Zdravstveni objekat – Centar – U savjetovalištu se možete informisati o svemu što vas brine, a u vezi je s brakom i porodicom (roditeljima, djecom, partnerom, nasiljem u porodici) Ne morate imati neki veliki i ozbiljan problem da bi nam se obratili, jer osnovna ideja je bolje spriječiti nego liječiti.

 

VAŠ PRIJATELJ CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE PODGORICA

Načelnica, dr Olivera Vulić, specijalista psihijatrije

Glavna sestra, Bojana Stanišić, vsms, magistrant poslovne psihologije

 

 CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Adresa : Zdravstveni objekat Blok V, Trg Nikole Kovačevića br 6
Radno vrijeme : Svakim radnim danom od 07h – 21h
Kontakt telefon: Call centar Doma zdravlja Podgorica broj 19816;
Telefonska linija CMZ-a: 020 481 928