Centar za mentalno zdravlje

mentalno

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Radno vrijeme : svakim radnim danom 07h – 21h

Kontakt telefon: Call centar 19816, 020 481 928, 020 481 911

Adresa : Zdravstveni objekat Blok V, Trg Nikole Kovačevića br 6, zaseban ulaz


 

Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Podgorici (CMZ) pruža psihijatrijske, psihološke i socijalne usluge stanovništvu Podgorice. Bavi se prevencijom mentalnog zdravlja, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom mentalnih poremećaja, prevencijom i liječenjem bolesti zavisnosti.

Otvoren je 15.05.2002. u Domu zdravlja u Podgorici kao podrška Izabranom doktoru u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Metadonski program tretmana opijatske zavisnosti (MP), kao program “smanjenja štete” nastale upotrebom droga, započeo je sa radom 12.02.2005. godine. MP se sada nalazi u Zdravstvenoj stanici Konik i se sprovodi u saradnji sa Globalnim fondom za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije (GFATM) i UNDP Crna Gora, u okviru implementacije nacionalne Strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a.

CMZ učestvovao je na domaćim i na medjunaronim stručnim skupovima.

Tokom devet godina rada , broj korisnika usluga našeg CMZ sve veći , od 166 registrovanih u 2002., do 5061. danas. Od ukupnog broja registrovanih korisnika, 1237 su zavisnici od psihoaktivnih supstanci (PAS).

Svake godine bilježimo porast broja novih korisnika usluga za oko 500, a medju njima je sve više mladih.

Najčešći poremećaji, koje dijagnostikujemo, i liječimo, su:  neurotski, depresije, reaktivni i psihotični poremećaji, bolesti zavisnosti.

Osnovni princip rada je multidisciplinarni timski rad, usmjeren na pojedinca-korisnika. Tim čine: ljekar specijalista (neuropsihijatar, psihijatar), psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra.

U CMZ se realizuju principi tzv. komunalne psihijatrije, na osnovu Strategije unapređenja mentalnog zdravlja Ministarstva zdravlja Crne Gore (2003).

Aktivnosti CMZ su:

 1. Promocija mentalnog zdravlja;
 2. Savjetovanje korisnika i porodice, induvidualna psihoterapija, farmakoterapija;
 3. Grupna psihoterapija, socioterapija, edukativno rekreativna terapija;
 4. Prevencija i liječenje bolesti zavisnosti;
 5. Psihijatrijska zdravstvena njega;
 6. Psihijatrijska i psihološka procjena radne sposobnosti;
 7. Sprovodjenje mjera obaveznog liječenja na slobodi , izrečenih od strane suda;
 8. Saradnja sa Službom izabranog ljekara, kao i sa psihijatrijskim ustanovama u državi;
 9. Saradnja sa referentnim institucijama sistema, kao i sa referentnim NVO;
 10. Obavljanje pripravničkog staža i prakse studenata Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta  Univerziteta CG;
 11. Učešće na stučnim skupovima;
 12. Učešće u projektima;
 13. Formiranje baze podataka.

Ako si tužan/a, napet/a, zabrinut/a, uznemiren/a. Ako te povredjuju. Ako osjećaš da te ne razumiju. Ako imaš “tremu”, strahove, strepnju. Ako ti senagativne misli nameću. Ako ne možeš da spavaš ili imaš teške snove.

Ako slabo jedeš, ako nemaš volje da ustaneš iz kreveta.

Ako te niko i ništa ne raduje. Ako te svi nerviraju.

Ako osjećaš da su svi protiv tebe ili da ti “rade” o glavi.

Ako ne funkcionišeš dobro ni u kući, ni u školi, ni na poslu.

Ako ste u sukobu ili imate lošu komunikaciju sa roditeljima, partnerom, porodicom, prijateljima, kolegama…

Ako imate lošu koncentraciju, slabo pamtite, zaboravljate.

Ako mislite da ne pripadate nigdje, ako se osjećate neuklopljeno, ili odbačeno.

Ako imate I jedno AKO.

DODJITE!!! TU SMO ZA VAS.

Vašim dolaskom ćete pokazati: Da ste hrabri, da nemate predrasuda, da imate dovoljno kapaciteta koji će Vam omogućiti da ostvarite neophodne promjene.

VAŠ PRIJATELJ CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE PODGORICA

 

Zapošljeni:

Rukovodilac službe:  Nikač dr Stanka, neuropsihijatar

Vulić dr Olivera, psihijatar

Odgovorna sestra:  Mitrović Magdalena, ms;

zamjenica Stanišić Bojana, vss

Psiholozi:  Mirović Vera, mr Djurdjić Marko.

Socijalna radnica: Raičević Rajna

Psiholozi:  Mirović Vera, mr Djurdjić Marko.

Medicinske sestre: Zeković Faketa, Kravcova Svetislava, Lučić Ana, Djurović Desanka, Vlahović Danijela, Vuković Vesna, Kurtagić Enisa, Kopitović  Olivera

 

Konsultanti:

Mitrić dr Borislav, neuropsihijatar

Kaludjerović dr Ljubinko, psihijatar narkolog

prof. dr Peković Mirko, neuropsihijatar

mr sci Pavličić Nevenka, specijalista kl. psihologije