Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Značajno povećan obuhvat vakcinacije djece u Podgorici

Značajno povećan obuhvat vakcinacije djece u Podgorici

U pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Podgorica, zahvaljujući intenzivnoj javnoj kampanji, predanom radu izabranih doktora za djecu i povjerenju i razumijevanju roditelja, u proteklih godinu dana MMR vakcinom vakcinisano je preko pet hiljada mališana. Zahvaljujući nesebičnom angažmanu pedijatara, koji su roditeljima predočili koliki je značaj vakcinacije i da jedino redovnom vakcinacijom štitimo našu djecu bolesti, uspjeli smo da obuhvat vakcinacije  sa 16%, koliki je bio 2016.godine povećamo na 68,5% početkom ove godine.

Organizovane su redovne i vanredne vakcinacije, a odziv roditelja je iz mjeseca u mjesec bio sve veći, tako da je obuhvat imunizacije rastao u kontinuitetu, pa i u periodu kada je region i Evropu zahvatila epidemija morbila. Analiza koju je početkom januara ove godine uradio Dom zdravlja Podgorica  pokazala je da je procenat vakcinisane djece po svim godištima porastao. Tako je vakcinu primilo 93,6% djece rođene 2013.godine, 90,3% djece rođene 2014 .godine, 84% djece rođene 2015. godine, dok je 68,5 % vakcinisanih mališana rođenih 2016.godine.

I pored ogromnog uspjeha, zadovoljstvo smo zamijenili daljom intenzivnom kampanjom koja se nastavlja, tako da očekujemo dalji rast procenta vakcinisane djece, u cilju povećanja obuhvata vakcinacije i poboljšanja kolektivnog imuniteta, kako u Podgorici tako i u Crnoj Gori, do maksimalno zadovoljavajućeg i potrebnog nivoa.

U cilju zdravstvenog prosvećivanja populacije, posebno kada je u pitanju zdravlje naših najmlađih, Dom zdravlja Podgorica pokrenuo je projekat: “Jačanje patronažne sestre i njena uloga u očuvanju i unapređenju zdravlja djece ranog uzrasta”, u okviru kojeg se sprovodi edukacija za trenere patronažnih sestara. Projekat, čiji je nosilac Dom zdravlja Podgorica, uz podršku Ministarstva zdravlja, UNICEF-a i Instituta za javno zdravlje,  ima za cilj da patronažne sestre unaprijede svoje znanje u dijelu preventivnog rada, naročito sa majkama i djecom u ranom uzrastu, kako bismo imali u svakom smislu zdraviju i srećniju porodicu.

Budući da je osnovni zadatak patronažne sestre upravo zdravstveno prosvjećivanje, kroz posjete porodici ona ima  primarnu ulogu u edukaciji roditelja o vodećim zdravstvenim problemima, a samim tim može uticati i na prevenciju poremećaja zdravlja u dječjoj dobi, koji, između ostalog, mogu biti uzrokovani nevakcinisanjem djece.

Uzimajući u obzir da patronažna sestra, počinje da sarađuje sa porodicom tokom prvog mjeseca rođenja djeteta (novorođenačko doba), ona ima idealnu priliku da na vrijeme uoči i skrene pažnju roditeljima na faktore rizika po zdravlje djeteta koje je identifikovala u porodičnom okruženju. U cilju realizacije navedenih aktivnosti i dostizanja planiranih ciljeva u oblasti očuvanja i unaprijeđenja zdravlja djece, patronažna sestra mora biti edukovana i osposobljena da utiče na formiranje stavova i ponašanja  kako roditelja tako i same djece.

Share