Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Unaprijediti znanje i sposobnosti zdravstvenih radnika koji rade sa marginalizovanim grupama

Unaprijediti znanje i sposobnosti zdravstvenih radnika koji rade sa marginalizovanim grupama

Izabranim doktorima za djecu, patronažnim sestrama i ostalim uključenim u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite neophodno je obezbijediti uslove da razvijaju kompetencije u skladu sa savremenim trendovima, a posebno je važno unapređivati znanja i sposobnosti onih koji pružaju usluge marginalizovanim grupama.

To je saopštio direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić na otvaranju prve akreditovane obuke za stručno usavršavanje patronažnih sestara, za pružanje podrške ranom razvoju djece sa posebnim akcentom na Rome i Egipćane.

Kavarić je kazao da je program obuke namijenjen patronažnim sestrama, izabranim doktorima za djecu, saradnicima u sektoru zdravstva i socijalne zaštite, kao i medijatorima.

„Svrha obuke je unapređenje znanja i sposobnosti patronažnih sestara i ostalih profesionalaca sa posebnim osvrtom na kućne posjete u vezi sa zaštitom zdravlja djece i njihovih majki. Uzimajući u obzir da patronažna sestra, počinje da sarađuje sa porodicom tokom prvog mjeseca rođenja djeteta, ona ima idealnu priliku da na vrijeme uoči i skrene pažnju roditeljima na faktore rizika po zdravlje djeteta koje je identifikovala u porodičnom okruženju“, pojasnio je Kavarić.

On je kazao da je cilj da se, kroz kontinuiranu edukaciju bar jednom godišnje za sve pružaoce zdravstvenih usluga, djeci i majkama obezbijedi uniformnost i kvalitet upućivanja poruka i aktivnosti kada je u pitanju patronaža širom Crne Gore.

„Izabranim doktorima za djecu, patronažnim sestrama i svim ostalim uključenim u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite neophodno je obezbijediti uslove da razvijaju svoje kompetencije u skladu sa savremenim trendovima pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite svojim korisnicima“, istakao je Kavarić.

Posebno je, kako je dodao, važno raditi na unapređivanju znanja i sposobnosti pružalaca usluga korisnicima koji pripadaju vulnerabilnim, a naročito marginalizovanim populacionim grupama.

„Kada bi me neko pitao koje su sve vulnerabilne grupe u Crnoj Gori ja bih prvo rekao djeca koja nisu vakcinisana, kome god da pripadaju. Nevakcinisanje je vid nasilja nad sopstvenim djetetom“, smatra Kavarić.

On je kazao da će akreditovana obuka trajati dva dana u Podgorici, da obuhvata po 25 učesnica/ka i da će sadržaj programa podrazumijeva osam modula.

„Vrlo smo pažljivo, sa stučnjacima iz UNICEF-a i institucija, napravili praktičan program obuke. Obaveza je vaša da se dobro upoznate, da steknete prijatelje u svim gradovima, da budete snaga koja će dalje širiti informacije. Velika vam je obaveza da napravite mrežu profesionalno-stručnog prijateljstva na nivou Crne Gore i da budete snaga koja će kod vaših rukovodilaca i kolega inicirati stvari koje ćete ovdje usavršiti“, poručio je Kavarić.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Makavi Kogali, smatra da je najvažnije ulagati u patronažnu službu i sistem socijalne zaštite.

„Vi ste najbliži ljudima, najčešće dolazite u kontakt sa običnim građanima. Vi ste kamen temeljac mogućih i budućih promjena. Svi vi zajedno, a posebno vi iz Podgorice, treba da imate u vidu da ste vi ti koji definišete trendove, jer se trendovi utvrđuju i oblikuju u glavnom gradu“, rekao je Kogali.

On je kazao da razvoj i jačanje patronažne službe nosi veliki potencijal iz tri razloga.

„Prvi razlog je taj što su rane godine, počev od začeća, izuzetno bitne i prilika da se unaprijedi cjeloživotna dobrobit i produktivnost. Drugi razlog je taj što su zajednica i dom najbolja sredina da se razgovara sa roditeljima, da se procijeni porodično okruženje, razvoj djeteta, ponude savjeti, identifikuju faktori rizika“, pojasnio je Kogali.

Treći razlog je što će se, kako je dodao, kroz rad patronažnih službi, stvoriti mogućnost da se dopre do onih koji su u najizraženijem stanju potrebe.

„Rana intervencija i podrška najranjivijim grupama doprinosi postizanju uravnoteženijih ishoda. Zbog toga je rad patronažnih službi posebno koristan za porodice Roma i Egipćana. Samo kroz zajednički rad i višesektorsku saradnju možemo da ostvarimo maksimalne rezultate za djecu i da budemo ekonomični“, ukazao je Kogali.

Sredstva za realizaciju Programa obuke obezbijeđena su kroz realizaciju projekta pod nazivom „Podrška ranom rastu i razvoju djece sa posebnim osvrtom na Rome i Egipćane“, koji su podržali UNICEF, Austrijska agencija za razvoj i Ministarstvo zdravlja.

Share