Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

U saradnji sa Savezom udruženja penzionera održano predavanje o prevenciji karcinoma prostate

U saradnji sa Savezom udruženja penzionera održano predavanje o prevenciji karcinoma prostate

Dom zdravlja Podgorica, u saradnji sa Savezom udruženja penzionera, a u sklopu nastavka projekta Ministarstva zdravlja na planu preventivnih aktivnosti, organizovao je juče za starije sugrađane predavanje o prevenciji i ranom otkrivanju karcinom prostate, koje održao urolog doc. dr Petar Kavarić.

Tribina, kako je kazao direktor podgoričkog doma zdravlja dr Nebojša Kavarić, označava početak saradnje i prva je u nizu koje će se održati u cilju edukacije penzionerske populacije, a na osnovu Memoranduma o saradnji koji je Dom zdravlja Podgorica potpisao sa Savezom udruženja penzionera i Fondom PIO.

U sklopu preventivnih aktivnosti tokom naredne sedmice otpočeće PSA testiranje-tumor markera za rano otkrivanje karcinoma prostate. Predviđeno je da se ovu analizu uradi oko hiljadu muškaraca sa područja Glavnog grada – najavio je dr Kavarić, dodajući da će taj projekat trajati šest mjeseci, kao i da je, zahvaljujući farmacutskim kućama Hofman La Roš i Farmegra, obezbijeđen je neophodan materijal.

U saradnji sa Udruženjem penzionera, koje je najveće i najorganizovanije u Podgorici, planirali smo cio niz edukativnih aktivnosti koje se odnose na prevenciju karcinoma, promociju zdravih stilova života, zdrave ishrane, borbu protiv upotrebe duvanskih proizvioda, obavljanje redovnih sistematskih pregleda, do zajedničkih aktivnosti na planu unaprjeđenja zdravstvene zaštite, ubrzavanja i skraćivanja procedura u zdravstvenim ustanovama za starije građane – pojasnio je dr Kavarić, napominjući da bi na taj način trebalo da se poveća procenat preventivnih pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Karcinom prostate, prema riječima doc. dr Petra Kavarića, najčešće je maligno oboljenje kod muškaraca i na drugom mjestu uzroka smrtnosti muške populacije u Crnoj Gori. Veoma je važno ovu bolest otkriti na vrijeme, jer ranim otkrivanjem veće su šanse za uspješno liječenje i kvalitetan i dug život – naveo je dr Kavarić.

On je naveo da su rizične grupe svi pacijenti koji su imali jednog ili dva srodnika u svojoj porodici, koji su imali karcinom prostate i da se kod takvih pacijenata rade preventivne biopsije.

Cilj ovakvih skupova je da građani saznaju što više o samoj bolesti, simptomima, liječenju, faktorima rizika. Ovo je nastavak projekta koji je već uspostavaljen sa domovima zdravlja Danilovgrad, Kotor i Berane, a Glavni grad svakako zaslužuje da se uključi u jednu vrstu preventivne akcije. Ona podrazumijeva uvođenje skrininga u svakodnevnoj praksi primarne zdarvstvene zaštite, gdje će izabrani ljekar upoznavati sve rizične grupe koje bi mogle da budu potencijalni nosioci karcinoma prostate, a istovremeno i da savjetodavno djeluju na pacijente – istakao je dr Kavarić.

Predsjednik Komisije za zdravstvo u Udruženju penzionera Glavnog grada Svetozar Pejović naveo je da je predavanje dio okvira već potpisanog Memoranduma, kojim su predviđene neke mjere unapređenja zdravstvene zaštite penzionera.

Naše Udruženje od ranije dobro sarađuje sa Domo zdravlja Podgorica, a nakon potpisivanja Memoranduma biće još konkretnije, masovnije i bolje. Cilj je da preko edukativnih predavanja, a kasnije i preko preventivnih pregleda što više saznamo o teškim bolestima, naučimo da prepoznamo simptome, kako bi se što je moguće ranije otkrile i uspješnije liječile – kazao je Pejović.

Direktor Fonda PIO, Duško Perović, naveo je da će ova institucija, koja je takođe potpisnik Mmemoranduma, u saradnji sa resornim i Ministarsvo zdravlja dati svoj dorpinos, u smislu finansijske i svake druge podrške, kako bi svi zajedno doprinijeli unaprjeđenju zdravstvena zaštite najstarije populacije.

Dom zdravlja Podgorica, najveći dio preventivnih aktivnosti realizovaće u saradnji sa Domom zdravlja Danilovgrad, koji je za sve učesnike skupa obezbijedio edukativne brošure o ranom otkrivanju karcinoma prostate.

Direktorica danilovgradskog doma zdravlja Zorica Kovačević najavila je da će za penzionersku populaciju zajedno sa Domom zdravlja Podgorica organizovati niz preventivnih projekata. Ona je navela da je pilot projekat ranog otrkivanja karcinoma prostate, uveliko zaživio u Danilovgradu, da je interesovanje za preventivne analize PSA tumor markera veoma veliko, kao i da je zahvaljujući njima kod određenog broja pacijenata bolest otkrivena na vrijeme.

Share