Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE DOMA ZDRAVLJA PODGORICA ORGANIZUJE ONLINE RADIONICE ZA OSNOVCE

SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE DOMA ZDRAVLJA PODGORICA ORGANIZUJE ONLINE RADIONICE ZA OSNOVCE

Savjetovalište za mlade u okviru Doma zdravlja Podgorica, u okolnostima izazvanim epidemijom korona virusa COVID-19, a u cilju kontinuirane edukacije učenika o zdravim stilovima života, prevenciji bolesti i rizičnog ponašanja, u saradnji sa osnovnim školama u Gavnom gradu, počeo da održava online radionice za osnovce.

U sklopu programa koji sprovodi Savjetovalište za mlade, u OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” realizovana je online radionica   na temu: „Prevencija narkomanije“. Cilj ove radionice je kontinuirano podizanje svijesti djece o narkomaniji, kao i uklanjanje određenih tabua i predrasuda u pogledu eksperimentisanja sa drogama. Radionica je organizovana u saradnji sa nastavnicama biologije i zdravih stilova života Dragica Vukčević i Velika Đurović, koje su u svojim Google učionicama i na viber grupama sa učenicima osmih (6 odjeljenja) i devetih (pet odjeljenja) razreda postavile PowerPoint prezentaciju sa pratećim kratkim video snimcima i pozvale učenike da iskoriste vrijeme boravka u kući da sa svojim roditeljima, braćom i sestrama odgledaju ovaj edukativni materijal i da eventualne nedoumice i pitanja vezana za ovu tematiku proslijede savjetovalištu.

Prezentaciju sa pratećim video materijalom, odgledalo je oko 220 učenika, koji su je ocijenili kao veoma korisnu u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Učenici su imali puno pitanja, na koja su dobili odgovore od stručnjaka iz Savjetovališta za mlade.

Sličnu saradnju Savjetovalište za mlade ostavrilo je i sa OŠ” Musa Burzan”, gdje za tri grupe učenika osmog i devetog razreda preko Google učionice ili viber grupa, održano online predavanje na temu zdravih stilova života, kao i za tri grupe učenika  OŠ ”Branko Božović“.

Na zahtjev menadžmenta O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” na sličan način za učenike sedmog i osmog razreda, u okviru predmeta Biologija i Zdravi stilovi života, organizovano je predavanje na temu: “Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih”, koja se bavi prevencijom polno prenosivih bolesti i neželjenom trudnoćom.

Ovih dana postaviće se prezentacija “Zdrava ishrana, higijena i fizička aktivnost”  učenicima šestog i sedmog razreda. Cilj ove prezentacije je da se mladi podsjete značaja zdrave ishrane za zdravlje i fizičke aktivnosti koja ide u korak sa zdravom ishranom i neizostavnom dobrom higijenom tijela i životne sredine, na šta stručnjaci iz Savjetovališta za mlade uvijek stavljaju poseban akcenat, a koja je na žalost postala cilj svih nas u prevenciji nastale pandemije.

Predviđeno je da se narednih dana organizuje online prezentacija u OŠ „Štampar Makarije”, na temu narkomanije.

Veliko je zadovoljstvo što su medicinski timovi Savjetovališta za mlade i u ovakvim okolnostima uspjeli da osnovcima pomognu i približe značaj zdravih životnih navika i upozore sve štetne efektke i posljedice koje nosi rizično ponašanje i bolesti zavisnosti. To svakako ne bi bilo moguće bez izuzetne saradnje i senzibiliteta menadžmenta Doma zdravlja Podgorica i nastavnog kadra u osnovim školama, koji koji svojim entuzijazmom i trudom zaslužuju poštovanje

Share