Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Rad tokom praznika Dan nezavisnosti

Rad tokom praznika Dan nezavisnosti

Dom zdravlja Podgorica, povodom Dana nezavisnosti, u danima praznika, u četvrtak, 21.maja i u petak 22.maja  2020. godine,  organizovao je rad organizacionih jedinica, u cilju obezbjeđivanja pravovremene i efikasne zdravstvene zaštite građana.

Zdravstvena zaštita pružaće se u zdravstvenim objektima Blok pet,  Nova Varoš, Konik, Tuzi i Zeta. Izabrani doktori za odrasle radiće u zdravstevnim objektima Blok pet, Nova Varoš i Konik,  svih dana praznika od 07 do 21 sat, dok će izabrani doktori za djecu raditi u zdravstvenom objektu Nova Varoš non stop, 24 sata dnevno. Tokom prazničnih dana, u zdravstvenim objektima Tuzi i Zeta zdravstvena zaštita pružaće se u vremenu od 07 do 15 sati.

Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok pet radiće svih dana praznika od 07 do 21 sat.

Nalozi za Jedinicu za patronažu primaće se u zdravstvenim objektima Blok pet i Konik, u vremenu od 07 do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana od 07 do 19 sati.

Share