Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore, sa međunarodnim učešćem

Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore, sa međunarodnim učešćem

Prvi  kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem,  pod nazivom:  Preventivna pedijatrija kao temelj zdravstvenog sistema“, biće održan od 21.-23. oktobra 2016. godine, u hotelu Splendid, u Bečićima. Organizator kongresa je Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore, a pokrovitelj Ministarsvo zdravlja Crne Gore.

U cilju jačanja i unaprijeđenja zdravstvene zaštite djece i omladine kongres će okupiti eminentne crnogorske i međunarodne stručnjake iz oblasti pedijatrije, sociologije, psihijatrije, psihologije i drugih srodnih grana.

U okviru niza predavanja i diskusija za okruglim stolom, biće predstavljeni brojni stručni radovi o aktuelnim problemima preventivne pedijatrije, najsavremenija istraživanja i dostignuća u oblasti pedijatrijske medicine. Teme kongresa obuhvatiće: imunizaciju i kontroverze u vakcinaciji, prevenciju u dječijoj psihijatriji i neurologiji, sa posebnim osvrtom na autizam, racionalnu upotrebu antibiotika, masovne nezarazne bolesti,  uticaj modernih informaciono-komunikacionih tehnologija na zdravlje djece i omladine  i mnoge druge.

 

 

Share