Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Prezentovane dvije Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse

Prezentovane dvije Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse

Ministarstvo zdravlja, uz podršku Doma zdravlja Podgorica i Društva za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite, prezentovalo je danas izabranim doktorima dvije od deset usvojenih Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse.

Kliničke smjernice su velika pomoć u svakodnevnom radu svih ljekara, zato što na neki način standardizuju dijagnostičke i terapijske postupke i pomažu ljekarima u kliničkom odlučivanju, korišćenjem medicine zasnovane na dokazima. Takođe, zahvaljujući njima i pacijenti su bolje informisani – istakla je pomoćnica ministra zdravlja prim. dr Jadranka Lakićević.

Ona je navela da je do sada usvojeno deset nacionalnih vodiča za bolesti koje imaju najveći morbiditet i mortalitet u Crnoj Gori i za neka stanja za koja je procijenjeno da se resursi ne koriste na adekvatan način.

Da bi se kliničke smjernice mogle primjenjivati u praksi, kako je kazala, neophodno upoznati sa njihovim sadržajem one koji će ih implementirati i objasniti im prvo kakav je njihov značaj, a onda ih i edukovati o svemu tome.

Medicina zasnovana na dokazima označava prelaz tradicionalne kliničke prakse koja se oslanjala na znanja o toku i prognozi bolesti, kliničkom iskustvu i intuiciji, u novu paradigmu u kojoj kvalitetan medicinski dokaz zauzima centralno mjesto u postupku kliničkog odlučivanja. Drugi razlog je informisanje pacijenata , kako bi se oni aktivno uključili u odlučivanje o pitanjima koja se tiču njihovog izbora, na primjer različite dijagnostičke i terapijske intervencije – istakao je direktor Doma zdravlja Podgorica, dr Nebojša Kavarić.

Nacionalne smjernice, prema njegovim riječima, takođe, treba da obezbijede kvalitetnu zaštitu, kao i alokaciju resursa i pomoć pri ugovaranju zdravstvenih usluga , a predstavljaju i značajno sredstvo za edukaciju na svim nivoima – od dodiplomske nastave do kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Vodiči će služiti ljekarima da preduzmu značajne korake u liječenju, ali će njihovom primjenom biti i zaštićeni u slučaju sudskih sporova zbog ljekarskog propusta, ukoliko budu ispoštovali smjernice. Svjedoci smo da je sudskih postupaka sve više, a teško se može dokazati da li je ljekar postupio prema kodeksima – podsjetio je dr Kavarić.

Juče su prezentovane kliničke smjernice Medikamentozna terapija hroničnog kancerskog bola i Racionalna primjena antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ovo je prva u nizu prezentacija već pripremljenih smjernica, a u narednom periodu u planu je izrada novih, a o načinima njihove implementacije vodiće računa Nacionalno koordinaciono tijelo za kvalitet i bezbjednost, koje je nedavno imenovao ministar zdravlja.

Share