Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Osposobljavanje zaposlenih za pravilno postupanje u slučaju požara

Osposobljavanje zaposlenih za pravilno postupanje u slučaju požara

Shodno članu 101. važećeg Zakona o zaštiti i spašavanju Crne Gore, zaposleni Doma zdravlja Podgorica su u decembru tekuće godine uspješno prošli obuku o pravilnom postupanju u slučaju požara, a ista je sprovedena od strane pripadnika Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, u njihovom trening centru.

Prema posebno utvrđenom programu, zaposleni su se kroz teorijski dio upoznali sa zakonskom regulativom i organizacijom zaštite od požara, preventivnim mjerama zaštite, sredstvima za gašenje požara, evakuacijom, postupanjem u slučaju požara na vozilima, i saobraćajnim nezgodama.

U praktičnom dijelu obuke zaposleni su se upoznali sa postupanjem u slučaju požara, aktivacijom protivpožarnih aparata, upotrebom hidranata i mjerama zaštite tokom gašenja požara.

Share