Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Osnovano Društvo za bezbjednost i kvalitet zdravstvene zaštite

Osnovano Društvo za bezbjednost i kvalitet zdravstvene zaštite

U cilju podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite nedavno je, uz podršku Udruženja domova zdravlja Crne Gore i Doma zdravlja Podgorica, osnovano Društvo za bezbjednost i kvalitet zdravstvene zaštite.

Predsjednica Društva mr sci. dr Sanja Simović, kazala je da će organizacija, koja je okupila i medicinske i nemedicinske radnike iz sektora zdravstva, raditi na edukaciji svih aktera zdravstvenog sistema, kako bi se kvalitet u tom sektoru popravio.

Društvo će raditi po smjernicama Ministarstva zdravlja i u u skladu sa politikom i projektima koji se sprovode na polju zdravstvene zaštite građana – istakla je dr Simović.

Prema riječima direktora Doma zdravlja Podgorica i člana Društva, dr Nebojše Kavarića, stalno unapređenje kvaliteta podrazumijeva uvođenje kulture kvaliteta i uključuje sve učesnike zdravstvenog sistema- pacijente, pružaoce zdravstvenih usluga, finansijere i donosioce odluka na svim nivoima.

Dakle, unapređenje kvaliteta je posao svih nas, kako bismo stvorili sistem u čijem centru su pacijent i njegove potrebe, a koji bi funkcionisao racionalnije i na taj način poboljšao zadovoljstvo i korisnika i zaposlenih u sistemu zdravstva – istakao je dr Kavarić.

Članovima Društva prim. dr Jadranka Lakićević na konstitutivnoj sjednici ove organizacije, prezentovala je Priručnik kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, koji je pripremilo Ministarstvo zdravlja uz podršku Udruženja domova zdravlja i Doma zdravlja Podgorica.

U Priručniku su definisani indikatori, kao vodiči za praćenje, evaluaciju i poboljšanje pruženih usluga i razvijani su za primarni nivo, bolnički sektor i Hitnu medicinsku pomoć.

Share