Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Održana stručna radionica za izabrane doktore

Održana stručna radionica za izabrane doktore

Dom zdravlja Podgorica organizovao je u subotu, 20.februara 2016.godine, stručnu radionicu za izabrane doktore na temu “Ostvarivanje prava zaposlenih iz oblasti ocjene radne sposobnosti i privremene spriječenosti za rad”.

Radionica , kojoj je prisustvovalo75 izabranih doktora iz Doma zdravlja Podgorica, organizovana je u sklopu programa kontinuirane medicinske edukacije, koji je pokrenulo Ministarstvo zdravlja.

Direktor Doma zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić, u uvodnom obraćanju, istakao je da je kontinuirana medicinska edukacija potreba svakog savremnog zdravstvenog sistema, kao i da je obaveza svakog ljekara i svake zdravstvene ustanove da kontinuirano unapređuje svoje medicinsko znanje i primjenjuje ga u praksi.

Za izabrane doktore pripremljeni su ulazni i izlazni testovi, održana je prezentacija vodiča, na temu odobravanja privremebe spriječenosti za rad, koji je izradio Dom zdravlja Podgorica, a učesnici radionice upoznati su sa novim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje se odnose na oblast privremene spriječenosti za rad. Ovakve radionice, na temu privremene spriječenosti za rad biće organizovane za izabrane doktore iz svih domova zdravlja u Crnoj Gori.

Dom zdravlja Podgorica u kontinuitetu organizuje stručne radionice, za izabrane doktore i srednji medicinski kadar, na kojima se prezentuju sve novine u medicini na primarnom niovu zdravstvene zaštite, u cilju pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga građanima.

Share