Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Održana panel diskusija – Nedostatak ljekara za djecu u sistemu javnog zdravstva.

Održana panel diskusija – Nedostatak ljekara za djecu u sistemu javnog zdravstva.

Panel diskusija” Nedostatak ljekara za djecu u sistemu javnog zdravstva” odžana je  21. 12. 2016. godine, u okviru projekta “HealthUP” koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a za cilj ima jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva.

Direktor Doma zdravlja  Podgorica doc. dr  Nebojša Kavarić, naveo je da u zdravstvenom sistemu Crne Gore nema dovoljno pedijatara, kao ni zdravstvenog osoblja i pripadajućih zdravstvenih struka koje se bave djecom, a smatra da na tu problematiku utiče više faktora, između ostalog i demografska kretanja unutar Crne Gore.

„Više od polovine crnogorskog stanovništva trenutno je u Glavnom gradu.Više od polovine pedijatara u Crnoj Gori ima 55 i više godina, a od toga trećina od ukupnog pedijatara ima više od 60 godina“, kazao je Kavarić i dodao da je na specijalizaciji pedijatrije oko 30 ljekara.

“Obično se vrijeme stvaranja porodice vezuje za posljednje godine specijalizacije i tako se dolazak pedijatra produžava za nekoliko godina. Znači, u najboljem slučaju kad date specijalizaciju sada, pedijatrica će doći minimun za pet, najčešće za šest, a uobičajno za osam godina nakon specijalizacije“, pojasnio je Kavarić, dodajući da na Birou rada nema pedijatara.

Prema njegovim riječima, na području Glavnog grada skoro pet hiljada odraslih građana (iznad 18 godina) ostalo je registrovano kod pedijatra, a ta ustanova na svojoj evidenciji ima 50 hiljada djece.

„U sistemu trenutno ne postoji formalno izabrani doktor za dijete koje će se roditi sada, ali sva djeca, bez obzira na to što nemaju svog izabranog pedijatra ili drugog ljekara, dobijaju komplentu zdravstvenu zaštitu.Formalnost izabranog pedijatra dosta znači ako se sjetimo da je procenat, u zavisnosti od koeficijenta, dvije hiljade djece kod jednog pedijatra. To znači da se svakom pedijatru u Podgorici dodaje još nekoliko stotina djece koja se pregledaju iako nisu formalno registrovana kod tog pedijatra“, objasnio je Kavarić.

On je saopštio da je Ministarstvo zdravlja primijetilo i određene tendencije gubljenja interesovanja stomatologa za dječju i preventinu stomatologiju.

„Ozbiljno ćemo se pozabaviti problematikom ukupne stomatološke zaštite djece, koja je neodvojivi dio pedijatrijske medicine.Najveći deficit u pedijatrijskoj medicini su pedagozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, defektolozi, oligofrenolozi i logopedi.Nema ih puno ni u školama, ni na području Glavnog grada. Naš predlog za proširenej sistematizacije našeg, a time i svih drugih domova zdravlja bio je dominantno upućen na povećanje stručnjaka ovog tipa“, rekao je Kavarić.

On je, govoreći o Centru za autizam, naveo da su planirani, osim stručnog tima od sedam ljudi, dnevni centri u svim opštinama koji moraju raditi zajedno sa centrima za socijalni radi.

„Da razbijemo svi zajedno famu kod laičke javnosti da Centar za autizam treba da bude zgrada sa deset spratova i rešetkama na prozoru“, poručio je Kavarić.

 Prema podacima koje su saopštile predstavnice Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori radi 26 pedijatara na 100 hiljada stanovnika, dok je u svijetu njihov prosjek 17. 

 Snežana Mijušković iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ukazala je da„na teritoriji čitave Crne Gora nisu stvoreni uslovi za kvalitetnu stomatološku zaštitu za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Marija Palibrk iz Instituta za javno zdravlje saopštila je da  je prema posljednjim dostupnim podacima iz 2015. godine, u Crnoj Gori 166 pedijatara i doktora na specijalizaciji pedijatrije.

„Znači u Crnoj Gori ide oko 26 pedijatara na 100 hiljada stanovnika, dok je evropski prosjek 17 pedijatara na 100 hiljada stanovnika. Mi smo iznad evropskog prosjeka i, u poređenju sa drugim evropskim zemljama“, rekla je Palibrk.

Cilj programa, koji će naredne dvije godine sprovoditi CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

U Crnoj Gori ima ukupno 166 pedijatara, što nije dovoljan broj, a u pedijatrijskoj medicini najviše nedostaju logopedi, fizioterapeuti, defektolozi, alegolozi, anesteziolozi, neurolozi zaključak je  panel diskusije  u kojoj su učestvovali Dom zdravlja Podgorica, Udruženje Roditelji, Institut za javno zdravlje, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Share