Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Održana konferencija za novinare Doma zdravlja Podgorica i Javne ustanove za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

Održana konferencija za novinare Doma zdravlja Podgorica i Javne ustanove za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

Dom zdravlja Podgorica i Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, na Kakarickoj gori, održali su danas konferenciju za novinare u cilju promovisanja dosadašnje kvalitetne saradnje, koja je ozvaničena nedavno potpisanim Memorandumom o saradnji između dvije ustanove.

Dom zdravlja Podgorica, kako je kazao direktor dr Nebojša Kavarić, zalaže se za unapređenje zdravstvene zaštite lica koja borave u specijalnim ustanovama i kojima je potreban specifičan zdravstveni tretman i njega.

Dom zdravlja godinama sprovodi aktivnosti kako bi štićenici specijalnih ustanova u glavnom gradu dobili pravovremenu zdarvstvenu zaštitu. To potvrđuje i potpisivanje Memoranduma o sardanji, kako sa Zavodom „Komanski most“ tako i sa Ustanovom na Kakarickoj gori, koji je potpisan u junu – istakao je Kavarić. On je podsjetio je da se u sklopu Centra za mentalno zdravlje sprovodi metadonski program tretmana opijatske zavisnosti kao program „smanjenja štete“ nastale upotrebom droga.

Kroz ovaj program do danas je prošlo 276 klijenata, od čega su 11% žene. Od ukupnog broja klijenata, njih 26 zajednički su klijenti našeg Centra i Ustanove na Kakarickoj gori – naveo je Kavarić.

Direktor JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Aleksandar Radinović kazao je da su još od osivanja 2008.godine, uspostavili kvalitetne odnose sa Domom zdravlja Podgorica koji su ozvaničeni potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Naša ustanova nije zdravstvena, već ustanova u sistemu socijlane zaštite, koja prvenstveno pruža usluge psihosocijalne podrške i tretmana zavisnika u skladu sa usvojenim stručnim programom, a kojeg sprovodi usko specijalizovani stručni tim – kazao je Radinović, dodajući da je uporedo sa tretmanom u Ustanovi neophodbno pronaći put skraćenja u pristupu i načinu sprovođenja primarne zdravstvene zaštite koja se sprovodi u domovima zdravlja.

Zato smo i donijeli odluku koja podrazumijeva izbor ljekara opšte prakse koji bi bio zadužen za praćenje opšteg zdravstvenog stanja naših klijenata, vođenje jedinstvene evidencije, upućivanje na specijalističke preglede. Time će se ubrzati procedura koje se već i sprovodi prilikom sistematskih pregleda – rekao je on.

Dom zdravlja Podgorica, na nedavno održanoj humanitarnoj izložbi kupio je sliku klijenta iz Kakaricke gore, koju je juče Radinović uručio direktoru Doma zdravlja. Takođe, on je dr Kavariću uručio i sliku „Misli“ koju je naslikao jedan od njihovih klijenata.

Klijenti iz Kakricke gore, kao znak zahvalnosti i pažnje, zasadili su juče sadnice ispred zdravstvenih objekata Doma zdravlja Podgorica u Blok pet, Nova Varoš i Konik.

Share