Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Održana edukativna radionica na temu “Jačanje vještina zaštitnika prava pacijenata”

Održana edukativna radionica na temu “Jačanje vještina zaštitnika prava pacijenata”

Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Domom zdravlja Podgorica i Udruženjem domova zdravlja Crne Gore održalo je u utorak, 30.09.2014.godine, edukativnu radionicu na temu “Jačanje vještina zaštitnika prava pacijenata”. U cilju promovisanja i osnaživanja uloge zaštitnika prava, radionica je prije svega bila namijenjena zaštitnicima prava pacijenata zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i članovima Komisija za kontrolu kvaliteta. Učešće na radionici su uzeli i predstavnici nevladinog sektora NVO CAZAS i NVO Roditelji.me, kao i predstavnici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Radionici je prisustvovalo oko sedamdeset učesnika.

Predavači na radionici su bili mr sc med Simović dr Sanja, direktor Direktorata za unapređenje i kontrolu kvaliteta u Ministarstvu zdravlja, dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica, Miroslav Knežević, medijator i komunikolog i stručni ekspert za kvalitet u zdravstvu prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina.

Direktor Doma zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić istakao je da su prigovori pacijenata dobar alat u rukama menadžmenta zdravstvene ustanove, jer predstavljaju izvor informacija o funkcionisanju zdravstvenih službi ustanove i unapređivanju njihovog kvaliteta. On je naglasio da je veoma važno da pacijent zna da ima pravo na prigovor i da je slobodan da ga iskaže u cilju podizanja kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite.

– Radionice ovakvog tipa, između ostalog, pomoći će nam da se upoznamo sa radom i aktivnostima zaštitnika prava pacijenata, problemima sa kojima se suočavaju i stečenim iskustvima. Na osnovu toga, potrebno je donijeti zaključke i dati odgovarajuće preporuke relevantnim subjektima radi daljeg unapređenja funkcije zaštitnika prava pacijenata, kvaliteta zdravstvene zaštite i ostvarivanja ljudskih prava u ovoj oblasti – kazao je dr Kavarić.

Na radionici je uspješno obavljena edukacija u vještinama medijacije i komunikologije koje treba da omoguće zaštitnicima prava pacijenata bolju komunikaciju sa pacijentima koji ima prigovor i efikasnije rješavanje podnesenog prigovora. Zaključak skupa je da se ubuduće organizuju kontinuirane edukacije i treninzi trenera u vještinama komunikacije i medijacije koji bi edukovali sve zaposlene u svojim ustanovama, a u cilju unapređenja kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite.

Share