Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Održan skup pod nazivom “Iznalaženje rješenja za povećanje učešća zdravstvenih radnika u imunizaciji protiv sezonskog gripa u Crnoj Gori”

Održan skup pod nazivom “Iznalaženje rješenja za povećanje učešća zdravstvenih radnika u imunizaciji protiv sezonskog gripa u Crnoj Gori”

Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori organizovala je u četvrtak, 24. aprila 2014. godine skup pod nazivom “Iznalaženje rješenja za povećanje učešća zdravstvenih radnika u imunizaciji protiv sezonskog gripa u Crnoj Gori”.

Aktivnost je realizovana u okviru Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji izmedju Crne Gore i Svjetske zdravstvene organizacije, a u sklopu aktivnosti na planu jačanja nacionalnih kapaciteta za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti.

Tokom skupa eksperti Svjetske zdravstvene organizacije predstavili su rezultate kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja o znanju i stavovima zdravstvenih radnika u pogledu imunizacije protiv sezonskog gripa.

Istraživanje je sprovedeno u DZ Podgorica, kao pilot lokaciji, i obuhvatilo je 367 ispitanika među zaposlenim zdravstvenim radnicima sa ciljem da se prepoznaju i razumiju faktori koji determinišu stavove i ponašanja zdravstvenih radnika po pitanju imunizacije protiv sezonskog gripa. Rezultati istraživanja poslužice kao osnov za osmišljavanje mjera potrebnih za promociju imunizacije zdravstvenih radnika protiv sezonskog gripa.

Rezultati istraživanja ukazali su da je u toku 2012/2013 god. vakcinisano 21.5% ispitanika u populaciji zdravstvenih radnika u DZ Podgorica, uprkos činjenici što je svaki drugi ispitanik upoznat da je vakcinacija važna budući da doprinosi smanjivanju i eliminaciji opasnih oboljenja, dok je trećina izjavila da vakcina služi kao efikasna zaštita od zaraznih bolesti. U najvećem broju slučajeva želja da zaštiti sebe, zatim svoju porodicu i konačno potreba da zaštiti pacijenta bio je razlog za vakcinaciju medju ispitanim zdravstvenim radnicima. Gotovo jedna trećina ispitanih ljekara uzda se u svoj stečeni imunitet i navodi ga kao razlog zašto nije primio vakcinu u toku prethodne sezone.

Direktor Doma zdravlja dr Nebojša Kavarić istakao je potpunu opravdanost i uspjeh projekta koji je omogućio jasnu identifikaciju potrebnih podataka o obuhvatu vakcininacije zdravstvenih radnika protiv sezonskog gripa.

– Iako su svakodnevno izloženi direktnom kontaktu sa pacijentima, potrebna je dalja edukacija o potrebi imunizacije protiv sezonskog gripa. Kroz navedeno izuzetno obimno i detaljno istraživanje dobili smo sve potrebne inpute u vezi trenutnog shvatanja same zaštite zdravstvenih radnika od sezonskog gripa i predloga za njeno unapređenje.

Takođe, istraživanje je osvijetlilo i aspekte i sferu zaštite i od drugih zaraznih bolesti za koje postoji mogućnost zaštite vakcinacijom. Nezadovoljavajući je broj zdravstvenih radnika je vakcinisan protiv hepatitisa A, hepatitisa B, pandemskog gripa ili tetanusa.

Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović podsjetila je da povećanje stope imunizacije među zdravstvenim radnicima iziskuje socijalno bihevioralnu promjenu, kao i sistemske intervencije. Imunizacija zdravstvenih radnika protiv sezonskog gripa direktno doprinosi unaprijeđenju bezbjednosti pacijenata, kao imperative savremenog zdravstvenog sistema. Zdravstveni radnici spadaju u prioritetnu grupu budući da su zbog prirode posla izloženi riziku od infekcije virusom sezonske gripe, dok sa druge strane imaju aktivnu “ulogu” u prenošenju influenze svojim pacijentima čiji imuni sistem je već oslabljen. Gdjica Braovic je posebno naglasila da imunizacija zdravstvenih radnika predstavlja jedan važan segment sveobuhvatnog programa prevencije i kontrole širenja infekcije u vulnerabilnoj populaciji u osjetljivim okruženjima kao sto su bolnica,domovi zdravlja i ustanove za dugotrajno zbrinjavanje i njegu.

Skup je organizovan u toku obilježavanja “Evropske sedmice imunizacije” kako bi se dodatno potencirao značaj imunizacije tokom trajanja zivota od djetinjstva do zrelog doba i podsjetili svi: zdravstveni radnici, kreatori politike, roditelji i svi građani o benefitima koje sa sobom nosi imunizacija.

Share