Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Održan razgovor sa predsjednicom Sindikata zdravstva pri SSSCG dr Ljiljanom Krivokapić

Održan razgovor sa predsjednicom Sindikata zdravstva pri SSSCG dr Ljiljanom Krivokapić

Predstavnici menadžmenta i sindikata Doma zdravlja Podgorica razgovarali su u srijedu, 04. maja 2014. godine predsjednicom Sindikata zdravstva pri SSSCG dr Ljiljanom Krivokapić, na obostranu iniscijativu.

Na sastanku, koji je održan u prostorijama Doma zdravlja Podgorica, razmijenjene su kvalitetne informacije, a razgovaralo se o unapređenju inače dobre saradnje između Sindikata zdravstva i menadžmenta Doma zdravlja Podgorica, kao i o raznim aspektima unapređenja standarda zaposlenih i zajedničkim projektima na obrazovanju zaposlenih. Dotaknute su sve esencijalne teme, od stambenih do pitanja bezbjednosti zdravstvenih radnika na radnom mjestu.

Dr Krivokapić je izrazila zadovoljstvo položajem zaposlenih u Domu zdravlja Podgorica i saradnjom menadžmenta sa sindikalnom organizacijom najveće zdravstvene ustanove na primarnom nivou u Crnoj Gori.

Dr Nebojša Kavarić, u ime menadžmenta Doma zdravlja Podgorica, potencirao je ulogu i značaj sindikata, naglašavajući da su uvijek podržavali sve aktivnosti sindikalne organizacije, od edukacije, sportsko-rekreativnih aktivnosti, do upućivanja zaposlenih na kongrese, seminare i druge stručne edukativne skupove. Dr Kavarić se zahvalio na mnogobrojnim vrlo kreativnim idejama u cilju unapređenja samog procesa rada, kao i očuvanju integriteta, kako pojedinaca tako i same institucije.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da Sindikat zdravstva i Dom zdravlja Podgorica zajednički realizuju projekte iz oblasti zaštite radnika na radu i procjene rizika na radnom mjestu.

Služba za odnose s javnošću
Doma zdravlja Podgorica

Share