Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Najava – Sajam medicine 4,5 i 6 oktobar, Hotel “Crna Gora”, Podgorica

Najava – Sajam medicine 4,5 i 6 oktobar, Hotel “Crna Gora”, Podgorica

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se u Podgorici, 4,5 i 6. oktobra održati, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, u organizaciji magazina Medical, Sajam zdravstvenih institucija, ustanova, organizacija i udruženja, sa međunarodnim učešćem (Sajam medicine), sa ciljem razmjene iskustava i kvalitetne stručne edukacije, kao i prezentacije zdravstvenih kapaciteta i mogućnosti široj opštoj javnosti.

Zdravstvene ustanove, pored standardnih i opšte poznatih djelatnosti, sve češće organizuju specijalizovane, dodatne projekte namijenjene podizanju opšte zdravstvene kulture, odnosno, kvalitetnijem rješavanju pojedinog zdravstvenog problema. Sajam je adekvatno mjesto prezentacije ovih aktivnost, kako stručnoj, tako i opštoj javnosti.

Čini mi izuzetnu čast da Vas, kao predsjednik Organizacionog odbora Sajma, pozovem da na predstojećoj manifestaciji uzmete aktivno učešće u njenom radu.

Srdačno,
Predsjednik Organizacionog odbora
Dr Nebojša Kavarić

Share