Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

IZVJEŠTAJ IZ COVID CENTARA DOMA ZDRAVLJA PODGORICA 07.08.2020.

IZVJEŠTAJ IZ COVID CENTARA DOMA ZDRAVLJA PODGORICA 07.08.2020.

  • 461 pacijent u Podgorici koji je pozitivan na Covid-19.
  • 434 pacijenta kojima se prati zdravstveno stanje od strane ljekara Doma zdravlja Podgorica.
  • 21 kućna posjeta koju su obavili Covid timovi Jedinice za patronažu Doma zdravlja Podgorica, za davanje terapije u stanu pacijenata koji su pozitivni na Covid-19 i pacijenata koji se nalaze u izolaciji.
  • 30 kućnih posjeta koje su obavili Covid timovi Centra za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, radi uzorkovanja pacijenata koji su pozitivni i sumnjivi na Covid-19, kao i pacijenata koji se nalaze u izolaciji.
  • 10 snimanja pluća u Centru za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica kod pacijenata koji su pozitivni i sumnjivi na Covid-19.
  • 14 transporta Covid pacijenata koje je obavila Covid ekipa Jedinice za sanitetski transport Doma zdravlja Podgorica (prema KCCG i iz KCCG, prema drugim Covid bolnicama, iz Doma zdravlja, kući, ka Institutu za javno zdravlje, drugim gradovima).

 Covid centar za odrasle u Tološima

78 pacijenata obrađeno

10 kućnih posjeta.

13 pacijenata je upućeno na testiranje.

Covid centar za odrasle na Zlatici

57 pacijenata obrađeno

11 kućnih posjeta.

6 pacijenata je upućeno na testiranje.

Covid pedijatrijski centar na Zlatici

25 pacijenata obrađeno

3 pacijenta su upućena na testiranje.

 

 

 

Share