Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

IZVJEŠTAJ IZ COVID CENTARA DOMA ZDRAVLJA PODGORICA 02.08.2020.

IZVJEŠTAJ IZ COVID CENTARA DOMA ZDRAVLJA PODGORICA 02.08.2020.

 

782 pacijenta u Podgorici koja su pozitivna na Covid-19.

754 pacijenta kojima se prati zdravstveno stanje od strane ljekara Doma zdravlja Podgorica.

36 kućnih posjeta koje su obavili Covid timovi Jedinice za patronažu Doma zdravlja Podgorica, za davanje terapije u stanu pacijenata koji su pozitivni na Covid-19 i pacijenata koji se nalaze u izolaciji. Ukupno do sad, od početka drugog talasa epidemije, odrađeno je 1 268 kućnih posjeta kod ovih pacijenata.

11 kućnih posjeta koje su obavili Covid timovi Centra za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, radi uzorkovanja pacijenata koji su pozitivni i sumnjivi na Covid-19, kao i pacijenata koji su u izolaciji. Ukupno do sad, od početka drugog talasa epidemije, odrađeno je 849 kućnih posjeta kod ovih pacijenata.

8 snimanja pluća u Centru za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica kod pacijenata koji su pozitivni i sumnjivi na Covid-19. Ukupno do sad, od drugog talasa epidemije, odrađeno je 224 snimanja pluća kod ovih pacijenata.

17 transporta Covid pacijenata koje je obavila Covid ekipa Jedinice za sanitetski transport Doma zdravlja Podgorica (prema KCCG i iz KCCG, prema drugim Covid bolnicama, iz Doma zdravlja, kući, ka Institutu za javno zdravlje, drugim gradovima). Ukupno do sad, od početka drugog talasa epidemije, bilo je 498 transporta Covid pacijenata.

 Covid centar za odrasle u Tološima

109 pacijenata obrađeno

14 kućnih posjeta.

14 pacijenata je upućeno na testitranje.

Svi pacijenti iz kućnih posjeta su pozitivni na Covid-19 i stabilnog su stanja.

Ukupno do sad, od početka drugog talasa epidemije, obrađeno je 6 892 pacijenta , bilo je 637 kućnih posjeta i 683 pacijenta je upućeno na testiranje.

Covid centar za odrasle na Zlatici

52 pacijenta obrađeno

12 kućnih posjeta.

3 pacijenta je upućeno na testiranje.

10 pacijenata iz kućnih posjeta je pozitivno na Covid-19.

2 pacijenata iz kućnih posjeta su sumnjiva na Covid-19.

1 pacijent je transportovan na Kliniku za infektivne bolesti KCCG.

Ukupno do sad, od početka drugog talasa epidemije, obrađeno je 849 pacijenata , bilo je 127 kućnih posjeta i 71 pacijent je upućen na testiranje.

Covid pedijatrijski centar na Zlatici

23 pacijenta obrađeno

Nijedan pacijent nije upućen na testiranje.

Ukupno do sad, od početka drugog talasa epidemije, obrađeno je 1 189 pacijenata, i 100 pacijenata je upućeno na testiranje.

 

 

Share