Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dr Branimir Todorović, specijalista pneumoftiziologije u Domu zdravlja Podgorica dobitnik godišnje nagrade Ljekarske komore

Dr Branimir Todorović, specijalista pneumoftiziologije u Domu zdravlja Podgorica dobitnik godišnje nagrade Ljekarske komore

Godišnja nagrada “Dr Branko Zogović”, koju već tradicionalno svake godine dodjeljuje Ljekarska komora Crne Gore, ove godine dodjeljena je dr Branimiru Todoroviću, specijalisti pneumoftiziologije, zaposlenom u Domu zdravlja Podgorica.

Godišnja nagrada Ljekarske komore dodjeljuje se doktoru pojedincu koji se posebno istakao u savjesnosti i odgovornosti izvršavanja ljekarske profesije, koji je ostvario posebno dobre rezultate u liječenju pacijenata i stekao ugled i popularnost kod njih, koji ostvaruje dobru saradnju i odnos sa svojim kolegama, neističući svoje lične ambicije i kvalitet i nezloupotrebljavajući svoj uticaj što ga ima prema pacijentima da bi pribavio materijalnu korist, odnosno onaj koji se dosledno pridržava principa medicinske profesije i Kodeksa medicinske etike.

U obrazloženju Komisije za dodjelu nagrada, između ostalog, istaknuto je da dr Branimir Todorović rođen je u Peći 1951. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu, kao i Medicinski fakultet u redovnom školskom i studijskom programu 1978. godine. Prvo zaposlenje dobija u Plavu, gdje radi kao ljekar Doma zdravlja i dobija specijalizaciju iz pneumoftiziologije koju završava u Beogradu. Nakon završene specijalizacije iz pneumoftiziologije radi u Kliničkom centru u Karlovcu – Hrvatska.

Od 1991. godine radi u Domu zdravlja Podgorica.

Čitavi dosadašnji 35-godišnji rad i iskustvo je posvetio pacijentima. Znalački i metodološki je uvodio nove metode u liječenju, prateći dostignuća u medicini, naročito u domenu pulmologije.

Pragmatično i iskustveno stičući znanja iz medicine, a teorijski i stručno edukujući se na svim nivoima, dostigao je vrh svoje struke i postao širi oslonac za svoje saradnike.

Dr Todorović svojim nesebičnim radom i prijemom pacijenata, odnosom prema saradnicima kao i  postupcima sa ljudima, izgrađivao je medicinsku kulturu koja je unapređivala i popularizovala ljekarski poziv.

On posebnu pažnju posvećuje mladim kolegama uvodeći ih u težak i odgovoran medicinski rad, objašnjavajući im postupke i metode rada sa pacijentima.

Odnos i saradnja sa kolegama ga stavljaju na pijadestal cijenjenih doktora u Crnoj Gori.

Učesnik je mnogih stručnih simpozijuma i predavanja, posebno iz pulmologije, na kojima je dao svoj veliki doprinos medicinskoj struci i nauci.

Pred Komisijom za nagrade Ljekarske komore nije bilo dileme – Dr Branimiru Todoroviću je jednoglasno dodijeljena ova prestižna nagrada.

Share