Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Doma zdravlja Podgorica potpisao Memorandum o saradnji sa NVO “Futura”

Doma zdravlja Podgorica potpisao Memorandum o saradnji sa NVO “Futura”

Dom zdravlja Podgorica potpisao je Memorandum o saradnji sa NVO „Futura”, u cilju unaprijeđenja primarne zdravstvene zaštite u prevenciji, dijagnostici i liječenju osoba sa demencijom, kao i edukaciji članova porodica i njegovatelja.

Memorandum podrazumijeva razmjenu iskustava iz oblasti demencija, a Dom zdravlja Podgorica i Futura, zajedno će ukazivati i na važnost ranog otkrivanja i raditi na podizanju nivoa svijesti zajednice u pravcu kvalitetnije borbe protiv demencije.

Dom zdravlja Podgorica će u cilju potpunije zdravstvene zaštite građana, za potrebe NVO „Futura” i njihovog Savjetovališta za demencije, obezbijediti jednog ljekara specijalistu iz oblasti psihijatrije, koji će biti angažovan po potrebi i prema odredbama Memoranduma, a u skladu sa Zakonom o radu.

Share