Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dom zdravlja Podgorica poziva roditelje da učestvuju u programu „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje“.

Dom zdravlja Podgorica poziva roditelje da učestvuju u programu „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje“.

Dom zdravlja Podgorica, kao partner u projektu, u saradnji sa UNICEFOM, sprovodi program
„Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje“.
Dom zdravlja Podgorica poziva zainteresovane roditelje da učestvuju u radionicama koje će biti organizovane u toku februara, marta i aprila.
“Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje” je program roditeljstva za porodice sa djecom uzrasta od
2 do 9 godina. Predvidjeno je da kroz grupni rad sa 12 -15 roditelja bude obrađeno 12 dvočasovnih tematskih radionica jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje. Program je posebno prilagodjen porodicama u ranjivom položaju koje se suočavaju sa izazovima u smislu ponašanja njihove djece, a cilj mu je da promoviše pozitivno roditeljstvo kako bi se smanjio rizik zlostavljanja i zanemarivanja djece
Centralna tema Dječijeg PLH programa je „Izgradnja kuće podrške za vas i vaše dijete“ , kako bi se roditeljima pomoglo da se nose sa ponašanjem svog djeteta, a istovremeno promovisao zdrav odnos roditelj-dijete.
Voditelji radionica su prošli intenzivnu obuku i biće pod stalnom supervizijom u toku trajanja programa stranog eksperata i jednog od osnivača programa prof. dr Džudi Hačings.
Ukupan cilj Dječijeg PLH programa jeste da se smanji rizik od lošeg postupanja prema djeci i da
se unaprijedi ponašanje djece u ugroženim porodicama tako što će se pomoći roditeljima da
razviju vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djecom.
Detaljnije informacije o programu zainteresovani roditelji mogu dobiti na brojeve telefona; 067/ 211-220 i 067/ 266-309.

Share