Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dom zdravlja Podgorica organizovao predavanje za izabrane doktore

Dom zdravlja Podgorica organizovao predavanje za izabrane doktore

Dom zdravlja Podgorica organizovao je, u sklopu Programa kontinuirane medicinske edukacije, u četvrtak 25. februara 2016. godine dva predavanja , na temu “Savremeni aspekt analize urina “. Predavanje je organizovano za potrebe izabranih ljekara, pedijatara i ginekologa Doma zdravlja Podgorica.

U uvodnom obraćanju direktor Doma zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić istakao je značaj kontinuiranog usavršavanja visokog medicinskog kadra i istakao da je Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica opremljen najsavremenijim automatskim analizatorom za hemijsku analizu urina i sedimenta, što značajno olakšava obradu tog važnog analita.

Tokom prvog dijela predavanja načelno je govoreno o urinu kao uzorku, najčešćem rutinskom pregledu urina, pregledu koji obuhvata preanalitičku, analitičku i postanalitičku fazu. U druguom dijelu predavanja bilo je riječi o značaju savremenih karakteristika , urinskih analizatora , kakve posjeduje Dom zdravlja Podgorica, njegovim specifičnostima i prednostima. Riječ je o integrisanoj tehnologiji, najsavremenijim analizatorima sa izuzetnim mogućnostima za efikasnu i preciznu automatsku hemijsku analizu i analizu sedimenta urina. Hemijska analiza urina se odvija brzinom 210 uzoraka na sat dok brzina analize sedimenta je 70 uzoraka na sat.

Predavač je bio mr Marko Trtica, medicinski biohemičar i stručni saradnik kompanije “Makler” iz Beograda.

Služba za odnose s javnošću
Doma zdravlja Podgorica

Share