Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dom zdravlja Podgorica i NVO Inicijativa- Snaga pacijentima, organizovali seminar na temu: „Znanje pacijentima –osnova za budućnost“

Dom zdravlja Podgorica i NVO Inicijativa- Snaga pacijentima, organizovali seminar na temu: „Znanje pacijentima –osnova za budućnost“

Dom zdravlja Podgorica i NVO Inicijativa- Snaga pacijentima, organizovali su u petak, 23.09.2016. godine,  seminar na temu: „Znanje pacijentima –osnova za budućnost“.

Na seminaru su prisustvovali zaštitnici prava pacijenata iz crnogorskih zdravstvenih ustanova, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja pacijenata koja se bave promocijom i zaštitom zdravlja, kao i udruženja penzionera.

Direktor Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić, podsjetio je da su Zakonom o zaštiti pacijenata konkretizovana prava pacijenata i precizirane obaveze zdravstvenih ustanova, te da je u Domu zdravlja Podgorica  odmah po usvajanja imenovan i ombdusman.

Evidencija o prigovorima i sugestijama se uredno vodi i pored značaja kao dokumenta, ova evidencija nam daje mogućnost brojnih analiza.Tokom 2015. godine broj pristiglih pritužbi na našu adresu je svega 0,1 odsto od ukupnog broja pregleda koji se obavi u Domu zdravlja Podgorica na godišnjem niovu. Sve pritužbe su odmah procesuirane. Najveći broj prigovora se odnoso na organizaciju zdravstvene službe i vrijeme čekanja na zdravstvene usluge – naveo je dr Kavarić.

Predstavnik NVO Inicijativa- snaga pacijentima, Ivan Milošević govorio je o zastupanju prava pacijenata. On je kazao da pacijenti moraju na formalan način da budu uključeni u zdravstvene projekte i zdravstvenu politiku, na državnom i nacionalnom nivou. Udruženja pacijenata, prema njegovim riječima, treba da učestvuju u odlučivanju u vitalnim pitanjima vezanim za zdravstvenu njegu.

Zaštitnica prava pacijenata Doma zdravlja Podgorica Milena Lazović, naglasila je da je osposobljavanje zdravstvenih radnika za različite oblike socijalnih vještina neophodno jer oni i korisnici njihovih usluga u svakoj vrsti socijalnih interakcija razmjenjuju informacije i emocije.

Kvalitet samih medicinskih usluka, kako je kazala Milena Lazović, često se procjenjuje manje značajnim od načina na koji su one pružene, stava stručnjaka, ljubaznosti, strpljenja, empatije… Ona je istakla da povjerenje između pacijenta i ljekara ne smije da se naruši, ljekar mora garantovati pacijentu diskreciju, poštovanje i brigu, a zauzvrat pacijent treba da vjeruje ljekaru.

Share