Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja obilježili Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja obilježili Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja brojnim aktivnostima obilježili su 14.novembar – Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, i tako skrenuli pažnju  javnosti prije svega na mogućnost primarne prevencije ove bolesti, kao i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posljedica.

Direktor Doma zdravlja Podgorica doc.dr Nebojša Kavarić, na skupu, organizovanom tim povodom, kazao je da su osnova svakog razvijenog zdravstvenog sistema dobro osmišljeni preventivni programi, koji se u kontinuitetu sprovode i unapjeđuju.

Dom zdravlja Podgorica prati i primjenjuje najsavremenije medicinske tokove  i uspješno sprovodi sve projekte osmišljene u zdravstvenoj politici, a prevencija je, svakako, jednan od najznačajnijih. Činjenica da se Crna Gora po učestalosti  obolijevanja od dijabetesa, uklapa u evropski prosjek, što znači da od 5 do 10 odsto populacije ima dijabetes ili neki vid poremećaja regulacije šećera, nametnula je potrebu uključivanja svih segmenata zdravstvenog sistema u bobrbu protiv dijabetesa i osmišljavanje programa prevencije pojave i širenja bolesti, prvenstveno kroz otvaranje savjetovališta u okviru domova zdravlja. Adekvatnim mjerama primarne prevencije i šećerna bolest se može izbjeći, a u prilog tome govori i podatak da je veći dio sistema primarne zdravstvene zaštite u tom smislu stručno, tehnološki i organizaciono osposobljen, kazao je dr Kavarić.

On je naveo da je Dom zdravlja Podgorica, sprovodeći politiku Ministarstva zdravlja, akcenat stavio na prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti, koje najviše opterećuju populaciju i da je intenziviran  rad svih savjetovališta čiji je cilj upravo preveniranje ili otkrivanje bolesti u ranoj fazi.  Dr Kavarić je najavio da će Dom zdravlja Podgorica u narednom period u planu nam je otvaranje Savjetovališta za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja, s ciljem prevencije obolijevanja od bolesti od kojih, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori, obolijeva i umire najviše ljudi.

Generalna direktorka Direktorata za biomedicine dr Mira Jovanovski Dašić podsjetila je da je Ministarstvo zdravlja donijelo je 2012. godine: „Nacionalnu strategiju zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću“ i na taj način apostrofiralo poremećaj regulacije glikemije kao jedan od prioriteta nacionalnog zdravstvenog sistema.

Dijabetes predstavlja jedan od prioriteta našeg zdravstvenog sistema, a cilj nam je unaprjeđenje zdravog načina života i prevencija ranih morbiditeta. Ova strategija je integralni dio nacionalnog odgovora na hronične nezarazne bolesti, njihovu prevenciju i liječenje na svim nivoima. To je u skladu sa evropskom zdravstvenom politikom smanjenja obolijevanja od hroničnih nezaraznih bolesti.

Tokom cijelog dana u tržnim centrima Gintaš i Delta bili su otvoreni punktovi, gdje su timovi ljekara i medicinskih sestara  Doma zdravlja Podgorica, velikom broju  građanima mjerili nivoa šećera u krvi, krvni pritisak, izračunavali body mass index, radili procjenu rizika za tip 2 dijabetesa, kao i davali informacije i savjete o dijabetesu i dijeli edukativni materijal. Takođe, u Savjetovalištu za dijabetes, u sklopu Doma zdravlja Nova Varoš, tokom cijelog dana, ljekarski timovi brojnim građanima mjerili su nivo šećera u krvi i krvni pritisak i davali savjete o šećernoj bolesti.

Share