Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dom zdravlja Podgorica i Klinički centar Crne Gore obilježiće Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Dom zdravlja Podgorica i Klinički centar Crne Gore obilježiće Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  Dom zdravlja Podgorica i Klinički centar Crne Gore zajedničkim aktivnostima obilježiće u petak, 22.novembra 2019.godine, od 9 do 13h, u Poliklinici KCCG.

Zainteresovnim građanima i zdravstvenim radincima,  psihijatri i
psiholozi naše dvije ustanove dijeliće promotivni materijal i kratkim
prezentacijama objašnjavati važnost prepoznavanja i sprječavanja bilo
kojeg vida nasilja.

Širom svijeta od 1990. godine 25. Novembar obilježava se kao Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Cilj obilježavanja ovog datuma jeste podizanje svijesti građana o
važnosti sprječavanja diskriminacije među polovima i promovisanju
kulture tolerancije među muškarcima i ženama.

Važnost prepoznavanja bilo kojeg oblika nasilja i zlostavljanja ne
mora biti u nadležnost institutcija koje se bave isključivo ovom
tematikom, već i našeg zdravstvenog sistema, koji može doprinijeti i
biti važan u prepoznavanju takvih događaja kroz sami medicinski
aspekt.

Medijima će se istog dana u 10h obratiti psihijatri Klnike za psihijatriju KCCG i
Centra za mentalno zdravlje DZP i klinički psiholozi Klnike za
onkologiju i radioterapiju KCCG.

Share