Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dom zdravlja Podgorica dobio 15 novih specijalista

Dom zdravlja Podgorica dobio 15 novih specijalista

Dom zdravlja Podgorica dobio je 15 novih specijalista i sada ih je u ustanovi 97, a edukacija ljekara je jasno prepoznata kao nešto čemu se mora dati prioritet i u narednom periodu, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet zdravstvenih usluga.

Na svečanosti na kojoj su ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i direktor Doma zdravlja Podgorica doc.dr Nebojša Kavarić, primili ljekare koji su završili specijalizaciju u protekle tri godine, dr Kavarić je istakao da su zahvaljujući posvećenim i vrijednim profesionalcima, humanistima i dobrim ljudima značajno ojačani kadrovski kapaciteti te zdravstvene ustanove.

Još 14 doktora medicine je na specijalizaciji, šest na pedijatriji, četiri na porodičnoj medicini, dvoje na ginekologiji i dvoje na oftalmologiji”, kazao je dr Kavarić. On je rekao da je u planu realizacija nove 22 specijalizacije za šta su Vlada i Ministarstvo zdravlja već dali saglasnost.

“To je deset specijalista porodične medicine, pet pedijatara, jedna medicina rada, tri radiologije, jedna sportska medicina, jedna specijalizacija iz higijene, i jedna specijalizacija iz epidemiologije“, naveo je Kavarić.

Kontinuirano unapređenje stručnih znanja i vještina se, kako je rekao, nameće kao imperativ savremene struke i nauke i predstavlja poseban izazov.

„Zbog toga je manadžment Doma zdravlja Podgorica, kao cjelokupni zdravstveni sistem, edukaciju ljekara jasno prepoznao kao nešto čemu se mora dati prioritet i u narednom periodu.  U Domu zdravlja Podgorica, rade doktori i magistri nauka, sprovode se projekti od stručnog i nacionalnog značaja. Dužnost svakog doktora je da svoje životno usmjerenje i struku posveti zdravlju ljudi i da u svom djelovanju čuva ugled i dostojanstvo naše svete profesije“, kazao je Kavarić.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je rekao je da su ljekari, koji su najhumaniji poziv birali odvažno i smjelo, svjesni da će svakodevica donijeti mnogobrojna zadovoljstva i satisfakciju, ali i osporavanja, neizvjesnost i stalna preispitivanja

„Danas, kada se vas 15 sa dodatnim znanjima i vještinama vraća u zdravstveni sistem, koristim priliku da vam kažem, da se država sa posebnim senzibilitetom odnosi prema svim pitanjima koja tište bijele mantile, a u svjetlu izazova sa kojima se kao tranziciono društvo susrećemo“, kazao je Hrapović.

Svjesni činjenice da zdravstveni sistem počiva na medicinskim profesionalcima, kako je rekao, nedvosmislena odluka Vlade je ulaganje u njihov proefesionalni prosperitet.

On je naveo da je samo za posljednje tri godine odobreno je 48 užih specijalizacija, i 268 specijalizacija.

“Sa ponosom ističem činjenicu da je 432 ljekara trenutno u procesu obavljanja specijalističkog staža, da je 20 ljekara na užim specijalističkim studijama. U posljednje dvije godine, 93 ljekara su završila specijalizacije, a tokom ove godine očekujemo povratak još 146 ljekara sa specijalističkih studija na svoja radna mjesta“, naveo je Hrapović.

Specijalista porodične medicine, Jelena Stanković, kazala je da Dom zdravlja Podgorica otvara vrata svim građanima za sve preventivne preglede, brojne dijagnostičke procedure i terapijske protokole „a na tom putu smo mi, drage kolege, spremni da profesionalno, mudro i plemenito dočekamo pacijente i pružimo kvalitetnu zdravstvenu uslugu“.

„Iako su specijalističke diplome krune našeg dosadašnjeg školovanja, one su i osnova za buduća usavršavanja i nova znanja u medicini. Sigurna sam da ćemo na tom putu ostati odgovorni, puni entuzijazma, i biti primjer budućim generacijama koje će prepoznati značaj i ljepotu poziva ljekara u Domu zdravlja“, rekla je Stanković.

 

 

Share