Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dogovorena saradnja Doma zdravlja Podgorica i Romskog savjeta

Dogovorena saradnja Doma zdravlja Podgorica i Romskog savjeta

Dom zdravlja Podgorica potpisao je, u srijedu, 21.11.2018. godine, Memorandum o saradnji sa NVO Romski savjet. Cilj memorandum je unapredjenje saradnje u procesu inkluzije romske populacije i efikasnijeg ostvarivanja prava na primarnu zdravstvenu zastitu.

Takođe, memorandumom su predvidjene zajedničke aktivnosti na poboljšanju realizacije vakcinacije romske djece, upoznavanju Roma o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i redovno obavljanje preventivnih pregleda. Pored toga, aktivnosti će biti usmjerene na edukaciju i promociju zdravih stilova života, kao i upoznavanje zdravstvenih radnika u Doma zdravlja Podgorica o običajima i potrebama romske populacije.

 

Share