Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Doc. dr Nebojša Kavarić najuspješniji menadžer u 2016.godini u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama

Doc. dr Nebojša Kavarić najuspješniji menadžer u 2016.godini u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama

Asocijaciji menadžera Crne Gore proglasila je direktora JZU Dom Zdravlja Podgorica doc. dr Nebojšu Kavarića za menadžera 2016.godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama .

Nakon sprovedenog Javnog konkursa za “Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika 2016. godine” upravni odbor AMM-a je,  uz doc. dr Kavarića dodijelio  i sljedeće godišnje nagrade:

‘Menadžer godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima – Vladimir Lučić, izvršni direktor Društva za telekomunikacije Mtel; Preduzetnik godine, dvije ravnopravne nagrade i to: Hilmija Franca, generalni direktor Meso-prometa i Gojko Bajović, generalni direktor Okov-a; Menadžerka godine u srednjim preduzećima – Ljilja Pižurica, izvršna direktorica Neregelie; Menadžer godine u malim preduzećima – Tarik Zaimović, direktor Bild Studia; Menadžer godine u mikro preduzećima – Dragan Babić, izvršni direktor D Photo Trade; Mladi menadžer godine – Mitar Jokić, izvršni direktor Nikšićkog Mlina; Menadžer godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države – Dragan Laketić, predsjednik odbora direktora CES; Projekt menadžer godine – Veselin M. Kovačević, izvršni direktor Bemax-a; Nagrada za životno djelo – Milan J. Perović, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta CG; Najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera – Ekonomski fakultet .

Share