Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica radi po najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima korisnika

Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica radi po najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima korisnika

Akreditovan Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica radi po najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima korisnika, a crnogorske zdravstvene ustanove prepoznaju značaj postupka akreditacije, svjesne da ih pacijenti na taj način doživljavaju kao bolje, pouzdanije i profesionalnije pružaoce usluga.

To je saopšteno na pres konferenciji Doma zdravlja Podgorica, povodom akreditovanja Centra za laboratorijsku dijagnostiku, na kojoj je predstavnicima te zdravstvene ustanove uručen sertifikat Akreditacionog tijela Crne Gore.

Direktor Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić je, na pres konferenciji, rekao da je Dom zdravlja Podgorica uspješno realizovao proces akreditacije Centra za laboratorijsku dijagnostiku, prema međunarodnom standardu MEST EN ISO 15189:2016.

„Menadžment Doma zdravlja Podgorica je ostvario svoju viziju, a to je savremen, efikasan i akreditovan Centar za laboratorijsku dijagnostiku, koji angažovanjem sopstvenog stručnog kadra, praćenjem savremenih trendova u oblasti laboratorijske dijagnostike i korištenjem najsavremenije tehnologije postiže visok nivo kvaliteta laboratorijskih analiza“, objasno je Kavarić.

Dobijanjem akreditacije je, kako smatra, potvrđeno da Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, u kojem se, godišnje obavi oko milion laboratorijskih analiza, radi po najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima korisnika.

„Dobijanje akreditacije predstavlja početak novog poglavlja u našem radu i otvara mogućnost saradnje sa međunarodnim kompanijama, jer je ovaj sertifikat priznat u cijelom svijetu i predstavlja ličnu kartu savremene laboratorije, kakvu Crna Gora zaslužuje da ima“, istakao je Kavarić.

Prema njegovim riječima, Centar za laboratorijsku dijagnostiku je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom renomiranih svjetskih proizvođača i sa „stručnim i iskusnim kadrom postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike“.

„U Centru za laboratorijsku dijagnostiku uzimaju se humani uzorci za ispitivanje i izvođenje analitičkog testiranja za parametre iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije i citohemijske analize urina, a nadamo se uskoro i imunobiohemije“, kazao je Kavarić.

On je rekao da je laboratorija uspostavljena na 11 lokacija u gradu, na punktovima – Blok V za odrasle, Blok V za djecu, Stara varoš, Nova varoš, Stari aerodrom, Konik, Donja Gorica, Novi blok Zabjelo, Tuzi, Golubovci i Zlatica.

„Uzorkujemo i na 43 lokacije seoskih ambulanti. Sopstvenim vozilima za patronažu sa ekipama vozača i medicinskih radnika uzimaju se uzorci i na kućnoj adresi. To je u ovom trenutku oko 500 kućnih uzoraka svaki dan. Centar za laboratorijsku dijagnostiku rapolaže sa 10 vozila“, naveo je Kavarić.

Unapređenjem znanja i vještina zaposlenih, nabavkom savremene opreme, primjenom novih tehnologija uz visok nivo profesionalizma Centar za laboratorijsku dijagnostiku se, kako je rekao, određuje kao nacionalni lider u laboratorijskoj humanoj dijagnostici, „koji stoji rame uz rame sa renomiranim laboratorijskim centrima regiona i šire“.

„Pred nama je težak zadatak, da dobijeni sertifikat zadržimo i da prilikom redovnih godišnjih provjera pokažemo da radimo na stalnom unapređenju našeg sistema kvaliteta, kao i da smo pouzdan partner građanima u oblasti primarne zdravstvene zaštite“, kazao je Kavarić.

Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, rekao je da akreditovanje jedne zdarvstvene ustanove ili nekog njenog segmenta predstavlja nagradu za kvalitet cjelokupnog zdravstvenog sitema.

„Zato je danas posebno zadovoljstvo biti u prilici da čujemo kako je organizovan rad u Centru za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, koji je zavrijedio zvaničnu potvrdu kvaliteta od strane Akreditacionog tijela Crne Gore“, istakao je Hrapović.

On je rekao da su Strategijom za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata 2019-2023, koju je Vlada Crne Gore usvojila u julu, stvoreni preduslovi da se krene u realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

„U Akcionom planu Strategije definisan je strateški cilj- uspostavljanje internacionalno priznatog postupka akreditacije u zdravstvu, koji utiče na upravljanje kvalitetom i bezbjednošću. Do kraja 2020. godine biće definisan model uspostavljanja akreditacije u Crnoj Gori, definisani podsticaji za dalju implementaciju tog modela. Takođe, biće sprovedena edukacija potrebnog broja stručnjaka, kao i obavljena priprema bolnica za akreditaciju“, rekao je Hrapović.

On je kazao da je cilj da se na sistemski način doprinese da pacijent ima isti tretman i uniformni pristup liječenju u svim zdravstvenim ustanovama na bilo kom nivou zdravstvene zaštite, bilo gdje u državi.

„Na samom prijemu pacijenta u zdravstvenu ustanovu, treba tačno da se zna šta i na koji način treba da se radi. Kada postoji ujednačen i utvrđen postupak smanjuje se mogućnost grešaka. Za realizaciju ciljeva potrebna je optimalna informacionalna podrška i povezan informacioni sistem“, pojasnio je Hrapović.

On je rekao da je potrebno završiti proces informatizacije Kliničkog centra Crne Gore „na čemu se intenzivnio radi“.

„Da bi se pacijent bezbjedno, na kvalitetan način i uniformno kretao kroz sistem, u Domu zdravlja Podgorica, potrebno je definisati 1.600 standardizovanih operativnih procedura, dok je za Klinički centar potrebno standardizovati preko dvije hiljade operativnih procedura“, objasnio je Hrapović.

Sigurna i visokokvalitetna zdravstvena zaštita treba da, kako smatra, postane prioritet svake zdravstvene ustanove i pojedinaca, koji sprovode zdravstvenu zaštitu.

„Crnogorske zdravstvene ustanove prepoznaju da je postupak akreditacije značajan za njihovo poslovanje, svjesni da ih pacijenti na taj način doživljavaju kao bolje, pouzdanije i profesionalnije pružaoce zdravstvenih usluga. Cilj je da se sve ustanove u Crnoj Gori akredituju po međunarodnim standardima, kako bi u poštovanju medicinskih pravila i protokola stali rame uz rame sa najrazvijenijim evropskim državama kada je medicina u pitanju“, rekao je Hrapović.

Direktor Akreditacionog tijela, Mikan Pavićević, rekao je da se u registar upisuje prva medicinska laboratorija u Crnoj Gori što, kako smatra, predstavlja veliki korak za sve zainteresovane strane, kao i za korisnike usluga i samu državu.

„To je znak da je akreditacija prepoznata kao mjera za uspostavljanje povjerenja, što je od izuzetnog značaja, posebno u oblasti medicinske biohemije. Na kraju, sa velikm zadovoljstvom predajem sertifikat, koji Akreditaciono tijelo sa zadovoljstvom dodjeljuje Domu zdravlja Crne Gore“, poručio je Pavićević.

Rukovoditeljka Službe za akreditaciju, Tanja Radović, objasnila je da sertifikat o akreditaciji prve medicinske laboratorije znači da je Crna Gora dobila laboratoriju, koja ima dokazan rad po najvišim standardima profesionalne i tehničke kompetentnosti, a u skladu sa međunarodnim standardom.

„Mi ne tvrdimo da onaj ko nema sertifikat ne radi kompetentno. Međutim, onaj ko nema akreditaciju nije dokazao da radi usaglašeno sa evropskim pravilima i principima. Takođe, ne znači da onaj ko ima akreditaciju neće imati bilo kakav propust u radu. Ali akreditacija je omogućila da svojim uspostavljenim sistemom taj propust blagovremeno otkrije, otkloni ili svede na najmanju mjeru i učini da se taj propust ne ponovi“, pojasnila je Radović.

Od procesa, kako je navela, benefite imaju svi koji su korisnici usluga medicinske laboratorije i uspostavljenim sistemom „imamo garanciju da smo od uzimanja uzoraka, transporta, laboratorijskih analiza, skladištenja uzoraka i rezultata došli do pouzdanog i sigurnog rezultata“.

„Naravno i medicinska laboratorija ima benefit i akreditacija joj je podrška da implementira ono što je propisala u tehnologiji rada, da optimalno koristi postojeće resurse, da postiže efikasnost u radu, da ostaruje sve bolju saradnju sa pacijentima. I konačno i Akreditaciono tijelo ima benefit od ovog posla. Imamo evropsku agendu da radimo na promociji svih tijela za ocjenu usaglašenosti i podatak da danas u svoj registar upisujemo prvu medicinsku laboratoriju iz oblasti biohemije vrlo pozitivno utiče na naš rejting“, istakla je Radović.

 

 

 

Share