CREATING DIGITAL EXPERIENCES

The more strange + wonderful thoughts you let into your head... the more varied source material you have to pull from.

Beautiful Art Work

Nimva offers tons of options so you can modify layout, styling, colors
and fonts directly from within the backend.

Agency Services We Provide

Nimva offers tons of options so you can modify layout, styling, colors
and fonts directly from within the backend.

SITE LAYOUTS
WON AWARDS
SITES/DAY
LIVE PROJECTS

Our Best Team

Nimva offers tons of options so you can modify layout, styling, colors
and fonts directly from within the backend.

Michelle Simpson - Photography DirectorPhotography Director

Michelle Simpson

Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words.

Andreea Watson - FOUNDER & FINANCIAL CEOFOUNDER & FINANCIAL CEO

Andreea Watson

Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words.

Connor O'Brian - Creative DirectorCreative Director

Connor O'Brian

Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words.

Jonathan Woodgate - CO-FOUNDER / ANIMATIONCO-FOUNDER / ANIMATION

Jonathan Woodgate

Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words.

Recent Posts

Obavještavamo pacijente koji svoju zdravstvenu uslugu ostvaruju u ambulanti Doma zdravlja “Pelev brijeg”, da zbog neispravnosti električnih i gromobranskih instalacija u tom objektu, pacijentima će...
U Domu zdravlja Glavnog grada, za vrijeme praznika – Dana državnosti 13., 14. ,i 15. jula 2024.godine , građanima će se zdravstvena zaštita pružati u...
Obavještavamo naše osiguranike da od 21. 06. 2024. godine brojevi telefona u zdravstvenom objektu Stari aerodrom i to timova izabranih doktora za odrasle, dr Radonjić...
DOKUMENTI: Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila (tenderska prodaja) broj: 05/01-4771 od 05.06.2024. godine, sa spiskom vozila ZU Dom zdravlja Glavnog grada za...