Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Mjesečne arhive: Januar 2013

Osnovano Društvo za bezbjednost i kvalitet zdravstvene zaštite

U cilju podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite nedavno je, uz podršku Udruženja domova zdravlja Crne Gore i Doma zdravlja Podgorica, osnovano Društvo za bezbjednost i kvalitet zdravstvene zaštite. Predsjednica Društva mr sci. dr Sanja Simović, kazala je da će organizacija, koja je okupila i medicinske i nemedicinske radnike iz sektora zdravstva, raditi na edukaciji svih aktera […]

Share

III Konferencijа lekаrа opšte medicine jugoistočne Evrope Hotel „Metropol“ 11 – 14.аpril 2013.godine

III Konferencijа lekаrа opšte medicine-porodične medicine jugoistočne Evrope Hotel „Metropol“ 11 – 14.аpril 2013. ULOGA LEKARA OPŠTE MEDICINE – PORODIČNE MEDICINE IZMEĐU POTREBE I MOGUĆNOSTI Teme: 1. Zdrаvstvenа politikа primаrne zdrаvstvene zаštite-porodične medicine ( finаnsirаnje,orgаnizаcijа) 2. Dа li je porodičnа medicinа аtrаktivnа i privlаčnа zа mlаde ljekаre ( progrаm edukаcije, nаčin i kvаlitet edukаcije ) […]

Share

Kompanija „Klikovac“ donirala patronažno vozilo Domu zdravlja Podgorica

Kompanija „Klikovac“ d.o.o, povodom 20 godina postojanja, donirala je Domu zdravlja Podgorica patronažno vozilo, za potrebe zdravstvenog objekta u Golubovcima.Povodom jubileja, umjesto ulaganja u proslavu, odlučili smo se da doniramo patronažna kola i materijalna sredstva u iznosu od 1.500 eura dječjem vrtiću u našoj gradskoj opštini – rekao je pomoćnik generalnog direktora kompanije Vladimir Klikovac.Direktor […]

Share