Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Radno vrijeme cjelina po objektima

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu,
07h-21h Izabrani doktor za žene,
07h-21h Centar za laboratorijsku dijagnostiku,
07h-21h Centar za mentalno zdravlje,
07h-21h Jedinica za patronažu – vikendom i praznicima 07h do 19h.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Internisticka služba,
24h Izabrani doktor za djecu, kontiniurana zdravstvena zaštita.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu,
07h-21h Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa,
07h-21h Centar za djecu sa posebnim potrebama.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu,
07h-21h Izabrani doktor za žene,
07h-21h Centar za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku,
07h-21h Centar za plućne bolesti i TBC,
07h-17h Medicina rada.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu,
07h-21h Izabrani doktor za žene.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Savjetovalište za reproduktivno zdravlje (Škola za trudnice – 07h-21h, Škola roditeljstva – termini se zakazuju po dogovoru)

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu,
07h-14h Centar za laboratorijsku dijagnostiku.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu,
07h-14h Centar za laboratorijsku dijagnostiku.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za žene,
07h-14h Savjetovalište za mlade.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle,
07h-21h Izabrani doktor za djecu.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.

07h-21h Izabrani doktor za odrasle.